Tesco Indonesian Bergamot Flower vonný olej s ratanovými tyčinkami 40ml

Tesco Indonesian Bergamot Flower vonný olej s ratanovými tyčinkami 40ml
79,90
79,90/Kus
Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Indonesian Bergamot Flower je osvěžující směs vůně bergamotu a jemných tónů kvetoucího jasmínu s vůní santalového dřeva.

Vonný olej s ratanovými tyčinkami

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Vytáhněte lahvičku z obalu a opatrně odstraňte zátku. Zasuňte ratanové tyčinky do lahvičky. Dbejte na to, aby byl výrobek umístěn na stabilním a suchém povrchu, aby nedošlo k náhodnému vylití obsahu. Nepokládejte na leštěné, lakované, plastové nebo textilní povrchy. V případě rozlití otřete. Intenzitu vůně lze upravovat množstvím použitých tyčinek.

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Používejte pouze podle návodu.

Skladování

Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Skladujte v původním a pevně uzavřeném obalu. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření a působení zdrojů tepla, horkých povrchů a ohni. Minimální trvanlivost do: 2 roky od data výroby na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 40

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ.

Vonný olej s ratanovými tyčinkami Indonesian Bergamot Flower.
Obsahuje 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje (z)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, d-limonene, geraniol, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde, linalool, pin-2(10)-ene. Může vyvolat alergickou reakci.

Varování: Tento výrobek obsahuje díly, které představují riziko udušení.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku