Ambi Pur Thai Orchid Náplň Do Elektrického Osvěžovače

119,90
5 995,00/l

Popis produktu

Vlastnosti

Náhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu Ambi Pur s technologií OdourClear odstraňuje nepříjemné vytrvalé pachy, Zanechává lehkou svěží vůni, která vydrží až 80 dnů (pokud se používá 12 hodin denně při nastavení na úroveň 2), Náhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu (20 ml), Poznejte krásnou Asii díky vůni Thai Orchid, jedinečné směsi exotických květin, mezi nimiž kraluje thajská orchidej ztělesňující křehkou rovnováhu a harmonii přírody Přeneste se touto klidnou a vzácnou vůní do dalekých krajů, Nepřekrývá, ale skutečně eliminuje nepříjemné vytrvalé pachy a zanechává lehkou svěží vůni, Široká škála vysoce kvalitních vůní

Marketing produktu

Náhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu Ambi Pur s technologií OdourClear nepřetržitě odstraňuje nepříjemné vytrvalé pachy a zanechává lehkou svěží vůni až 80 dnů (pokud se používá 12 hodin denně při nastavení na úroveň 2). Poznejte krásnou Asii díky vůni Thai Orchid, jedinečné směsi exotických květin, mezi nimiž kraluje thajská orchidej ztělesňující křehkou rovnováhu a harmonii přírody Přeneste se touto klidnou a vzácnou vůní do dalekých krajů. Vytvořte si prostředí podle svých představ s elektrickým osvěžovačem vzduchu Ambi Pur a širokou škálou kvalitních vůní, které skutečně eliminují zápach, abyste si mohli vy i vaši hosté užívat příjemnou svěžest. Používejte náhradní náplně Ambi Pur pouze do zařízení Ambi Pur, které se prodává samostatně, abyste naplnili váš domov svěžestí a vůní, kterou budete vnímat den co den, týden co týden. Pro okamžitou svěžest vyzkoušejte kompletní řadu nových výrobků Ambi Pur s jedinečnou technologií OdourClear, například osvěžovač textilií nebo osvěžovač vzduchu či osvěžovač do auta Ambi Pur Car. 

Složení

Pentamethylheptenone, Linalool, Limonene, Hydroxycitronellal, Cyclamen Aldehyde, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, 2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Allyl Cyclohexylpropionate, Beta-Pinene, Cyclooctenyl Methyl Carbonate, Ethyl Methylphenylglycidate, Scentenal, Eugenol, Delta-Damascone

Informace o produktu

Původ

Španělsko

Název a Sídlo

Kontaktní informace

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Ottova 402
269 32 Rakovník
ČR. P&G
P.O.Box 1059
111 21 Prague 1
Czech Republic
3613821083
Chcete se na něco zeptat? Zavolejte nebo pošlete e-mail.

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 20.0

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečný pro životní prostředíSymboly nebezpečí
Varování

Dráždí kuži. Zpusobuje vážné podráždení ocí. Muže vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úcinky. Uchovávejte mimo dosah detí. Zamezte styku s kuží a ocima. Používejte ochranné rukavice. PRI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PRI ZASAŽENÍ OCÍ: Nekolik minut opatrne vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachování. PRI POŽITÍ: Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO/lékare. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku