Astrid Repelent spray pro děti 150ml

Astrid Repelent spray pro děti 150ml
119,90
799,33/l

Popis produktu

Vlastnosti

12+ měsíců, Odpuzuje komáry a klíšťata, Účinná ochrana až 10 hodin

Marketing produktu

Vysoce účinný repelentní sprej s nemastnou recepturou poskytuje celé rodině účinnou ochranu před komáry a klíšťaty po dobu až 10 hodin.

Repelent

Další informace

Číslo povolení biocidního přípravku: CZ-0018252-0000.

Držitel povolení: Astrid T.M., a.s.; Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Skladování a použití

Příprava a použití

Používejte repelent bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Návod k použití: Přípravek nanášejte pouze na obnažené části těla a to výhradně na paže, ruce, nohy, chodidla a tvář. Stříkejte přímo na kůži a nanesenou kapalinu rukou rozetřete. Nestříkejte přímo na tvář. Pokud chcete přípravek nanést na tvář, nastříkejte roztok repelentu do dlaně a rozetřete roztok po pleti, dávejte při tom pozor, abyste nezasáhli oči. Nestříkejte přípravek do očí ani na oční okolí. Neaplikujte přes řezné rány, poranění nebo čerstvě oholenou či podrážděnou pokožku. Neaplikujte pod oblečení. Vyhněte se kontaktu se syntetickými matetriály. Syntetické materiály by se měly při aplikaci chránit. Při používání těchto přípravků u dětí je nutné být na pozoru. Tento přípravek je vhodný k použití jen u dětí starších 1 roku. U dětí pod 11 let by měli přípravek aplikovat dospělí. Neaplikujte na dětské ruce. Obvykle se aplikuje jednou denně, v závislosti na venkovních aktivitách, počasí a přítomnosti hmyzu. Dávka na použití: dospělí: 3 g nebo asi 1,4 až 2,3 sekundy nástřiku; děti: 1,6 g nebo asi 0,7 až 1,2 sekundy nástřiku; batolata: 0,83 g nebo asi 0,4 až 0,6 sekundy nástřiku. Repelent je nutné v případě silného pocení nebo po plavání aplikovat znovu. Aplikací přípravků nebo kosmetiky se sluneční ochranou po použití repelentu se účinnost repelentu značně sníží. Opakovanou aplikaci je možné provést jen u dospělých. Pokud si všimnete výrazného snížení ochrany, pak můžete přípravek nejdříve po deseti hodinách po první aplikaci použít znovu. Přípravek používejte s rozvahou. Mechanická ochrana (oblečení, sítě proti komárům) je vždy lepší volbou. Používejte jen venku nebo v dobře odvětrávaných prostorách. Nevdechujte. Tento přípravek není určený k použití u zvířat/domácích mazlíčků. Není určeno pro profesionální použití.

Skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby na obalu. Skladujte na chladném a suchém místě odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte dlouhodobě při teplotě nad 35 °C.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Astrid T.M., a.s.
Žerotínova 1133/32
130 00 Praha 3
Česká republika

Kontaktní informace

Astrid T.M., a.s.
Žerotínova 1133/32
130 00 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 222 801 700
www.astrid.cz

Balení

Informace o recyklaci

Aerosol - Kov - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal odevzdáním na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 150

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

HořlavýSymboly nebezpečí
Varování

Bezpečnostní upozornění: Varování. Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě dejte postiženému napít vody (nanejvýš 2 sklenice). Konzultujte lékaře.

Typ složení: Repelent ve spreji na bázi alkoholu.

Účinná látka: Ethyl-butylacetylaminopropionát (IR3535®) 200 g/kg.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku