Biolit Aroma Elektrický odpařovač s tekutou náplní s vůní pomeranče 27ml

Biolit Aroma Elektrický odpařovač s tekutou náplní s vůní pomeranče 27ml
151,90
151,90/Kus
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Pomerančový květ, Chrání váš spánek proti komárům, 1 odpařovač + 1 náplň

Marketing produktu

Až 45 nocí*

Biolit® elektrický odpařovač s tekutou náplní s vůní pomeranče. Insekticid chrání proti komárům včetně tygřích i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Ochrání místnost do 30 m³. Nepřetržitá ochrana s vůní pomeranče.

*až 45 x 8h = 360 hodin.

Elektrický odpařovač s tekutou náplní.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Značka CE - Značka Evropské konformity, Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Aktivujte odpařovač s 30 minutovým předstihem.
1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el. odpařovače.
2. Otočte zástrčku tak, aby náplň byla ve svislé poloze. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda.
3. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě.
4. Odpařovač s náplní udržujte ve svislé poloze. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 27

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Zdraví nebezpečnéNebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečí

Biolit® elektrický odpařovač s tekutou náplní s vůní pomeranče
Nebezpečí
Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené.
Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. Nedotýkejte se knotu.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku