Tesco Zimní směs do ostřikovačů -19°C 3l

Tesco Zimní směs do ostřikovačů -19°C 3l
69,90
23,30/l

Popis produktu

Vlastnosti

Bez metanolu, Dekra Standard kapalina pro ostřikovače, zimní, Velmi dobrý čisticí účinek, Nepoškozuje materiály

Marketing produktu

Nemrznoucí směs do ostřikovačů se zámrzností do -19°C vhodná pro běžný zimní provoz.

Zimní směs do ostřikovačů -19°C.

Složení

Etanol, Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, parfémy

Skladování a použití

Příprava a použití

Nepoživatelné.

Skladování

Minimální trvanlivost 36 měsíců od data výroby na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka: 800 222 555

Balení

Informace o recyklaci

Láhev - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 3

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Varování

Zimní směs do ostřikovačů -19°C. Varování! H226 Hořlavá kapalina a páry. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku