Cif Outdoor čisticí sprej na gril 450ml

Cif Outdoor čisticí sprej na gril 450ml
99,90
222,00/l

Popis produktu

Marketing produktu

- Nová řada Cif Outdoor
- Sprej na čištění venkovních grilů
- Účinné složení s odmašťovací složkou
- Překoná i zaschlé připáleniny
- 100% odstranění mastnoty
- Zanechá váš gril zářivě čistý a připravený na další použití

Dodejte lesk vašemu venkovnímu grilu s novým Cif Outdoor čisticím sprejem na gril. Sprej byl vědecky navržen tak, aby odstranil 100 % připálené mastnoty. Jeho účinné složení s odmašťovací přísadou si poradí i s těmi největšími mastnými skvrnami z grilování, takže zanechá váš gril v té nejlepší kondici. Ve společnosti Cif věříme ve zpřístupnění a zachování krásy pro každodenní potěšení všech. To je důvod, proč již více než 50 let produkty Cif odstraňují i nejhorší nečistotu bez poškození povrchů a zajišťují perfektní výsledky. Jak čistič používat: Aplikujte rovnoměrně přímo na studený povrch grilu. Nechte působit po dobu až 15 minut v případě lehkého znečištění, 30 minut u středně znečištěných ploch a 30 až 60 minut v případě silného znečištění. Poté opláchněte. Uchovávejte na chladném místě a ve vzpřímené poloze.

Marketing značky

Značka Cif byla poprvé uvedena na trh v roce 1967 ve Francii, a to v podobě Cif krémů, které pro Vás vyrábíme dodnes. Úspěšný koncept se poté rozšířil nejen přes celou Evropu, ale také do zbytku světa a portfolio Cif se rozrostlo natolik, že dokáže vyčistit téměř každý povrch v domácnosti.
Použitím přípravků Cif zanecháte čištěné povrchy krásně zářivé a Vaše domácnost rázem ožije.

Marketing výrobce

Unilever, holandsko-britská společnost založena v roce 1930, je dnes jedním z největších výrobců a dodavatelů spotřebního zboží na světě. Unilever nabízí ve více než 190 zemích více než 400 značek potravin, výrobků pro péči o domácnost a výrobků pro osobní péči. Unilever každý den pracuje na vytvoření lepší budoucnosti. Pomáhá lidem cítit se dobře, vypadat dobře a získávat více ze života se svými značkami jako například Flora, Magnum, Dove, Axe, Rexona, Cif či Domestos. Unilever je zavázán k zodpovědnému chování a věří, že s pomocí 2 miliard svých zákazníků dokáže měnit svět k lepšímu.

Více informací na www.unilever.cz.

Čisticí sprej

Složení

Méně než 5 % aniontové aktivní látky, parfum, limonene

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Může být také aplikován na další různé povrchy k 100% odstranění mastnoty (před použitím řádně přečtěte část upozornění).
Návod na použití: Tryska otevření / uzavření: Stlačte bezpečnostní pojistku směrem dolů a současně otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop. Aplikujte přímo na studenou čištěnou plochu dokud není zcela pokryta a nechte působit: 15 minut pro lehce až středně znečištěné oblasti, 30 minut pro středně znečištěné oblasti a 30-60 minut pro velmi znečištěné oblasti. Opláchněte a setřete hadříkem.

Skladování

Uchovávejte na chladném místě ve svislé poloze.

Název a Sídlo

Adresa distributora

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670/17
186 00 Praha 8

Kontaktní informace

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670/17
186 00 Praha 8
844 222 844
infolinka@unilever.com
www.unilever.cz

Balení

Informace o recyklaci

Dávkovač - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 450

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: Nedržte výrobek dnem vzhůru. Používejte pouze na studené povrchy. Nepoužívejte na samočistící trouby. V případě pochybnosti se řiďte pokyny výrobce grilů/troub. NEPOUŽÍVEJTE NA: hliník, měď, mosaz, mramor, lakované dřevo nebo na nápisy na spotřebičích. Nepoužívejte na světla, topná tělesa a ventilátory, které jsou součástí trouby.

NEBEZPEČÍ
Cif Outdoor BBQ čisticí sprej. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: natrium-[2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl]-sulfát, 2-aminoethan-1-ol, hydroxid sodný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Nevdechujte prach/mlhu. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůžu vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku