Persil Premium Gel 18 praní 900ml

Persil Premium Gel 18 praní 900ml
109,90
122,11/l

Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Persil Premium Universal Gel vytváří nové standardy v praní prádla díky jeho vysoce účinné receptuře, která je doplněná o složky poslední generace. Prémiový gel obsahuje unikátní kombinaci nejsilnějších odstraňovačů skvrn a rozjasňovačů pro prémiovou čistotu. Navíc díky speciálním složkám poskytuje dlouhotrvající vůni až pro 4 týdny svěžesti*. Poznejte rozdíl, který můžete vidět i cítit s Persil Premium.
*při uložení v šatníku

Prací prostředek.

Složení

15-30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, <5% fosfonáty, mýdlo, Enzymy, Optické zjasňovače, Parfémy (butylphenyl methylpropional, geraniol)

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Dávkování viz obal.

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

(A)
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH
Erdbergstraße 29.
1030 Vienna
Rakousko

(P)
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszava
Polsko

Adresa distributora

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10,
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10,
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 101
e-mail: info@henkel.cz
www.persil.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného / komunálního odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 900

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Persil Gel. Prací prostředek. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku