Bref Perfume Switch Juicy Peach / Sweet Apple pevný WC blok 50g

Bref Perfume Switch Juicy Peach / Sweet Apple pevný WC blok 50g
39,90
798,00/kg
Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Inovace od značky Bref. Technologie Aqua Aktiv dovoluje umístit do WC bloku dva typy vůně. Primární vůně se uvolňuje jen, když je WC blok suchý. Sekundární vůně se začne uvolňovat při každém spláchnutí. Po vyschnutí WC bloku se opět z bloku začne uvolňovat vůně primární.

Bref Perfume Switch = 1. Hygienická čistota. 2. Ochrana proti tvorbě vodního kamene. 3. Extra svěžest 4. Čisticí pěna.

Další popis

No 1 in Europe*
*na základě výzkumu celého trhu pro firmu Henkel (předními mezinárodními institucemi pro výzkumy trhu).

Pevný blok pro WC péči.

Složení

>30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, parfém (amyl cinnamal, hexyl cinnamal)

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou, zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.

Skladování

Skladujte v suchém prostředí při teplotách +5°C do +40°C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Henkel Magyarország Operations Kft.
1113 Budapest
Dávid F. u. 6.
Maďarsko

Adresa distributora

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 111
e-mail: info@henkel.com
www.bref-wc.cz
www.henkel.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného / komunálního odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 50

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

BREF PERFUME SWITCH JUICY PEACH /SWEET APPLE.
Pevný blok pro WC péči. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku