Vanish Pet Expert Čisticí pěna 600ml

Vanish Pet Expert Čisticí pěna 600ml
229,90
383,17/l

Popis produktu

Vlastnosti

Čistí nepořádek po domácích mazlíčcích hned napoprvé

Marketing produktu

- Odstraňuje 3x více zvířecích chlupů*.
- Pomáhá zabraňovat značkování domácích mazlíčků.
- Odstraňuje zápach.
- Extra svěžest*.
- Odstraňuje skvrny od bláta a 5x více nečistot*.
- Extra hebkost*.

* V porovnání se samotným vysáváním.

Čisticí pěna

Složení

Méně než 5 % alifatické uhlovodíky, aniontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosforečnany, parfém, limonene

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v UK

Skladování a použití

Příprava a použití

Oblast použití (Max 10m²).
- Chodba.
- Předložky.
- Čalounění.

Návod k použití
- Dobře protřepejte a nastříkejte.
- Vetřete pěnu pomocí stálobarevného čistého koštěte / kartáče nebo vlhkého mopu/houby.
- Nechte působit po dobu 2 hodin. Nebo dokud neuschne. Potom vysajte vysavačem.

Doporučení k použití
- Zkontrolujte stálost barev tím, že přípravek vyzkoušíte na méně viditelném místě.
- Nejlepších výsledků dosáhnete pravidelným používáním.
- U silného znečištění může být nutné použít druhou aplikaci.

- Nepoužívejte na „sametové“ materiály, brokát nebo na materiály, které nejsou vhodné pro mokré čištění.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com
www.vanishinfo.cz
www.rbeuroinfo.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 600

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Vanish Pet Expert čisticí pěna. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Sprej nevdechujte. Nestříkejte směrem na obličej. Při aplikaci i vysávání udržujte děti a domácí zvířata z dosahu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách, i během vysávání. Po použití řádně vyvětrejte. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním a inhalací obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku