Pur Secrets of the World Raspberry & Red Currant tekutý prostředek na nádobí 450ml

Pur Secrets of the World Raspberry & Red Currant tekutý prostředek na nádobí 450ml
23,90
53,11/l

Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Nechte se unést exotickou vůní Pur Secrets of the World.

Tekutý prostředek na ruční mytí nádobí.

Složení

<5% aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (limonene), Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Pro mytí: 5ml/5L.
Pro odmočení: 5ml/1L.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obale.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

(A) Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH
Erdbergstr. 29
1030 Vienna
Austria

(S) Henkel Srbija d.o.o.
ul. Bulevar Oslobođenja 383
11000 Beograd
Srbija

Adresa distributora

Henkel ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

Henkel ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +(420) 220 101 111
e-mail: info@henkel.cz
www.henkel.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 450

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

PUR SECRETS OF THE WORLD.
Tekutý prostředek na ruční mytí nádobí.
Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci (2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazolin-3-on). Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku