Bref Power Aktiv ProNature Mint Eucalyptus tuhý WC blok 3 x 50g

Bref Power Aktiv ProNature Mint Eucalyptus tuhý WC blok 3 x 50g
149,90
149,90/Kus

Popis produktu

Marketing produktu

Pro recyklaci oddělte karton od plastového obalu. Milujeme přírodu.
1. Aktivní složky vytvářejí čisticí pěnu a chrání proti opětovnému znečištění.
2. 100 % recyklovaný a recyklovatelný košíček i papírový obal.
3. Vůně inspirovaná přírodou.
4. Podporujeme projekt Plastic Bank, který čistí oceán od plastů a poskytuje pracovní příležitosti pro občany Haiti.
5. A.I.S.E. - Henkel kritéria pro udržitelný rozvoj a podnikání.

Další popis

Certifikováno jako bezpečné pro děti DIN EN 862 (2006).

Další informace

Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Složení

>30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (citronellol, geraniol, limonene)

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Zavěste WC blok za okraj toalety a nasměřujte jej na proud vody při splachování.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

(KO) Henkel Magyarország Operations Kft.
1113 Budapest
Dávid F. u. 6.
Maďarsko

(RS) Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar oslobođenja 383
11000 Beograd
Srbsko

Adresa distributora

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 101
email: info@henkel.cz
www.bref.cz

Kontaktní informace

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 101
email: info@henkel.cz
www.bref.cz

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 3

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 50

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Pevný WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku