Finish Quantum Ultimate Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí 51 ks 637,5g

Finish Quantum Ultimate Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí 51 ks 637,5g
299,90
5,88/Kus

Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Recyklovatelná dóza

Další popis

Značka Finish je nejvíce doporučovanou značkou přípravků na mytí nádobí v myčce; na základě globálního podílu na trhu výrobců myček nádobí, kteří Finish doporučují. Více informací na webových stránkách: www.finishinfo.cz/nase-vyrobky/myci-prostredky.

Další informace

Finish, Powerball a Quantum jsou ochranné známky skupiny Reckitt Benckiser.

Složení

15 % nebo více, avšak méně než 30% neiontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, fosfonáty, enzymy (subtilisin, amylasa), parfém, limonene, geraniol

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod, Mobius Loop

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití:
Dotýkejte se pouze suchýma rukama. Po každém použití uzavřete balení.
Kapsli nerozbalujte. Kompletně se rozpustí v průběhu mytí.
Vkládejte vždy jednu kapsli do suchého zásobníku.
Nevkládejte do košíku na příbory.
Nejlepších výsledků dosáhnete při 50/55 °C nebo na Automatický program.

Zabudované složky soli a leštidla jsou efektivní ve vodě do tvrdosti 26 °e (21 °dH). Pokud žijete v oblasti s extrémně tvrdou vodou, můžete vylepšit výkon vaši myčky přidáním Finish soli. Chraňte kvalitu kapslí Quantum Ultimate a po každém použití uzavřete balení.

Pro zajištění nejlepších výsledků schnutí doporučujeme použít Finish leštidlo.

Po použití důkladně zavřete.

1 kapsle na 1 mycí cyklus.

Po použití zde (viz obal) roztrhněte a etiketu zlikvidujte.

Skladování

Skladujte mimo teplá a vlhká místa.

Název a Sídlo

Adresa distributora

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 520 576
www.finishinfo.cz
www.rbeuroinfo.com

Kontaktní informace

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 520 576
www.finishinfo.cz
www.rbeuroinfo.com

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Recyklovatelné

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 637.5

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ

Finish Quantum Ultimate Lemon Sparkle - kapsle do myčky nádobí. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Víčko důkladně zavřete. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku