Savo Pet Odstraňovač skvrn na koberce 450ml

Savo Pet Odstraňovač skvrn na koberce 450ml
99,90
222,00/l

Akce

Popis produktu

Marketing produktu

- Unikátní kombinace aktivních látek k odstranění skvrn a zápachu po domácích mazlíčcích
- Čisticí a deodorizující přípravek
- Ideální k použití na kobercích a čalouněném nábytku
- Odstraňuje skvrny biologického původu a bláta
- Odstraňuje zápach po moči, slinách a výkalech
- Bez chlóru

O produktu:
Nový Savo sprej na koberce a čalounění je určen pro odstranění a deodoraci nečistot způsobených především domácími mazlíčky na kobercích, čalounění apod.
Obsahuje unikátní kombinaci aktivních látek, které zaručí rozpuštění nečistot, jejich odstranění pomocí aktivní pěny a deodoraci postiženého povrchu.

Použití:
Před aplikací vyzkoušejte přípravek na malém skrytém místě a ověřte stabilitu barvy čištěného povrchu.
Odstraňte volné nečistoty z povrchu papírovou utěrkou, aby nedošlo k jejich rozpuštění a vsáknutí hlouběji do čištěného materiálu.
Aplikujte aktivní pěnu na znečištěný povrch a nechte 5 - 6 minut působit. Potom místo mechanicky očistěte houbičkou a pak čištěnou plochu vysušte - odsajte papírovou utěrkou.
V případě potřeby postup opakujte, případně můžete povrch ještě zvlhčit čistou vodou pro naředění rozpuštěných nečistot a znovu „odsát“ papírovou utěrkou.
Zbytky aktivní pěny po jejím vyschnutí lze z povrchu odstranit vysavačem.

Koberce.
Pelíšky.
Čalounění a lůžkoviny.
Hygiena a čistota.

Odstraňovač skvrn a zápachu na koberce a čalounění.

Složení

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli, 2-brom-2 nitropropan-1,3-diol, parfum

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

Použití: Před aplikací vyzkoušejte přípravek na malém skrytém místě a ověřte stabilitu barvy čištěného povrchu. Odstraňte volné nečistoty z povrchu papírovou utěrkou, aby nedošlo k jejich rozpuštění a vsáknutí hlouběji do čištěného materiálu. Aplikujte aktivní pěnu na znečištěný povrch a nechte 5 - 6 minut působit. Potom místo mechanicky očistěte houbičkou a pak čištěnou plochu vysušte - odsajte papírovou utěrkou. V případě potřeby postup opakujte. Nakonec místo vytřete vlhkou utěrkou nebo smočte čistou vodou a odsajte papírovou utěrkou pro odstranění zbytku přípravku s nečistotami. Zbytky aktivní pěny po jejím vyschnutí lze z povrchu odstranit vysavačem.

Skladování

Skladovat ve svislé poloze v originálních, dobře uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Neskladovat v neoznačených nádobách. Teplota skladování +5 až +25 °C.

Název a Sídlo

Adresa distributora

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

Kontaktní informace

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8
844 222 444
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
www.savo.eu

Balení

Informace o recyklaci

Pumpa - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 450

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

Nebezpečí

Savo Odstraňovač skvrn a zápachu na koberce a čalounění. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje: benzenesulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriv., hydroxid sodný.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku