Somat Gold Tablety do myčky na nádobí 60 tablet 1152g

Somat Gold Tablety do myčky na nádobí 60 tablet 1152g
239,90
239,90/kg

Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Čistící prostředek, Proti skvrnám od čaje a kávy, Rychlá rozpustnost, Leštidlo, Funkce soli, Proti mastnotě, Ochrana myčky nádobí, Působí už při 40°C, Ochrana skla a dekoru, Lesk nerezového nádobí, Efekt schnutí, Extra účinný proti připáleninám

Další informace

60 x 19,2 g = 1152 g e.

Složení

5-15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, polykarboxyláty, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (benzyl alcohol, limonene), Enzymy

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

1. Není třeba tabletu vybalovat z ve vodě rozpustné fólie. 2. Vložte tabletu přímo do dávkovací komory Vaší myčky. 3. Nevkládejte tabletu do košíku na příbory a nevkládejte tabletu do dávkovače pro sůl.
Důležité: Somat Gold čistí perfektně, dokonce i když kontrolka soli nebo oplachovače svítí. V obou případech je funkce oplachovače i změkčovače vody ve Vaší myčce zachována. Dodatečné dávkování soli a/nebo oplachovače je vždy možné. V případě tvrdé vody (>21°dH), použijte Somat Gold v kombinaci se speciální solí Somat Salt. Informace ohledně tvrdosti vody žádejte u Vašeho dodavatele vody.

Skladování

Uchovávejte v suchu při teplotě +5°C až +40°C. Spotřebujte do 2 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 383
11040 Belgrad
Srbsko

Adresa distributora

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 101
e-mail: info@henkel.cz
www.henkel.cz
www.somat.cz

Kontaktní informace

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 101
e-mail: info@henkel.cz
www.henkel.cz
www.somat.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1152

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Tablety na mytí nádobí v automatických myčkách. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku