Lysol Dezinfekční sprej svěží vůně 400ml

Lysol Dezinfekční sprej svěží vůně 400ml
169,90
424,75/l

Popis produktu

Vlastnosti

Bojuje se zápachy, Snadné a pohodlné použití tohoto dezinfekčního spreje: není třeba stírat nebo oplachovat, Osvěžuje vzduch tak, že váš domov bude vonět svěžestí

Marketing produktu

Zabíjí viry chřipky a nachlazení*
Pomáhá předcházet šíření nemocí způsobených bakteriemi, viry nebo plísněmi**
Zabíjí 99,9 % bakterií, včetně bakterií odolných vůči antibiotikům, plísně a specifické viry*.
Napomáhá při prevenci šíření chorob**.
Univerzální sprej - je možné jej použít na zpevněných površích, jako jsou toalety, kuchyňské pulty, odpadkové koše, dveřní kliky a dřezy, vany, sprchy a sprchové závěsy, záchodová sedátka, kohoutky, vnější povrchy lednice, telefony, vypínače světel, dětské postýlky, přebalovací pult, nočník, koše na plenky, vysoké dětské židle, dětský kočárek, a též na měkkých površích jako pohovky, polštáře, deky, čalounění, matrace, boty nebo vložky do bot.
Lysol dezinfekční sprej odstraňuje následující bakterie, plísně a viry*: Bakterie: Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok), MRSA (Meticilin-rezistentní zlatý stafylokok), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Salmonella enteritidis. Plísně: Aspergillus niger, Candida albicans.
*Viry na tvrdých neporézních površích: Virus chřipky typu A a B, Rhinovirus (typ 39): hlavní příčina běžného nachlazení/rýmy; Rotavirus (typu WA): hlavní příčina infekčního průjmu u dětí; Respirační syncyciální virus (RSV); Virus hepatitidy typy A; Poliovirus typ 1; Adenovirus typ 2 a 5; Herpes simplex virus typ 1 a typ 2; Kočičí kalicivirus (Norovirus).
**Likvidací bakterií, virů a plísní uvedených na etiketě.

Další informace

Likvidace obsahu: Použijte jiskry-odolné nástroje a nevýbušné zařízení. Pokud je rozpustný ve vodě, zřeďte jej vodou a vytřete. Alternativně, nebo pokud je ve vodě nerozpustný, absorbujte inertním suchým materiálem a likvidujte v místě určeném obcí k likvidaci obalu. Likvidace obalu: Likvidujte pouze prázdný obal. Odložte na místě určeném obcí k likvidaci obalu.
Odstraňte obsah / obal v souladu se všemi místními předpisy.

Lysol je ochranná známka.

Složení

Účinné látky: ethanol CAS: 64-17-5, 58 g / 100 g; alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-1-λ-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu (ADBAS) CAS: 68989-01-5, 0,1 g / 100 g, Dále obsahuje: parfém

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Původ

Vyrobeno v UK

Skladování a použití

Příprava a použití

Dbejte na návod k použití.

Návod k použití: Řádně potřepejte nádobou, držte ve vzdálenosti 15-20 cm od předčištěného povrchu a nastříkejte na povrch, dokud nebude pokryt mlžným sprejem. Když budete používat na měkkém povrchu, tkanina by neměla být přípravkem nasycena. Umožněte oschnutí na vzduchu. Není třeba stírat. Po použití na površích přicházejících do styku s potravinami opláchněte vodou. Pro účinnou likvidaci bakterií nechte působit 10 minut, pro likvidaci virů a plísní 15 minut. Povrchy mohou mít různou kvalitu. Před použitím vždy vyzkoušejte vhodnost na malé nenápadné ploše. Nepoužívejte na kůži, leštěné dřevo, natírané povrchy nebo akrylové plasty. Zamezte delšímu kontaktu s hliníkem a Corianem.

Název a Sídlo

Adresa distributora

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 520 576
www.rbeuroinfo.com

Kontaktní informace

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 520 576
www.rbeuroinfo.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 400

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečíHořlavý
Nebezpečí

NENÍ URČENO K OSOBNÍMU POUŽITÍ.

Lysol dezinfekční sprej - svěží vůně. NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2021

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku