WC Net Professional Gel na ucpané odpady 1000ml

WC Net Professional Gel na ucpané odpady 1000ml
84,90
84,90/l

Popis produktu

Vlastnosti

Zaručeně uvolní, Obsahuje látky chránící potrubí, Bezpečný pro všechny typy potrubí, *Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání

Marketing produktu

Zaručeně uvolní: Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí.
Ultra rychlý
Látky chránící potrubí: Pomáhají chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami.

Odstraní veškeré usazeniny*
*Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání.

Gel na ucpané odpady.

Složení

<5 % neiontové povrchově aktivní látky, Bělicí činidla na bázi chlóru, Mýdlo, Polykarboxyláty

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Itálii

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití
Nalijte polovinu obsahu balení do odpadu, aniž byste odstranili neodtékající vodu. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon.
Nechte působit alespoň 15 minut. Při silném znečištění nechte působit přes noc. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. Propláchněte teplou vodou.

Při použití jednou týdně pomáhá předcházet ucpání odpadu.

*Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání:
Kuchyňský dřez: ovoce, zelenina, kávové usazeniny, popel, prach, smetana, olej, tuk, čisticí prostředky, zemina...
Sprcha a umyvadlo: vlasy, tělesný tuk, krémy, tuhé deodoranty, pěnová tužidla, pasty na zuby, gely na holení...

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 18 měsíců od data výroby uvedeném na spodní části obalu.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

BOLTON MANITOBA S.p.A.
Via Pirelli
19 - 20124 Milan (Italy)

Adresa distributora

Bolton Czechia, spol. s r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4

Kontaktní informace

Bolton Czechia, spol. s r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
tel.: +420 222 522 870

Balení

Jiný text o recyklaci

Likvidace obalu: Obal ukládejte na místo k tomu určené, nebo postupujte podle zákona 185/2001 Sb. v pl. zn.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1000

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

WC NET PROFESSIONAL GEL NA UCPANÉ ODPADY. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl dimetylaminoxid. NEBEZPEČÍ - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku