Glade by Brise Sense & Spray Santalové dřevo & jasmín z Bali automatický osvěžovač vzduchu 18ml

146,90
8 161,11/l
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Senzor pohybu, Osvěžuje, jen když to potřebujete, Obsahuje náplň a baterie

Marketing produktu

Automatický osvěžovač vzduchu Glade by Brise Sense&Spray Collection Santalové dřevo z Bali v moderním designu se senzorem pohybu, díky technologii Fragrance Plus osvěží váš domov vždy, když to potřebujete.

Marketing značky

Automatický osvěžovač vzduchu v moderním designu se senzorem pohybu, díky technologii Fragrance Plus osvěží váš domov vždy, když to potřebujete. Senzor pohybu uvolní vůni každých 20 minut. Díky dekorativnímu designu 360° lze umístit kdekoliv, například v obývacím pokoji apod.

Marketing výrobce

Ve společnosti SC Johnson vynakládáme maximální úsilí při výběru složek, kterým můžete důvěřovat, a o kterých otevřeně hovoříme. Jako rodinná společnost bereme tyto záležitosti vážně, protože vám chceme pomáhat činit rozhodnutí, která jsou pro vaši rodinu správná.

Další popis

www.scjproducts.info

Automatický osvěžovač vzduchu se senzorem pohybu.

Obsah balení

1 automatický osvěžovač, 1 náplň, 2 AA baterie

Informace o produktu

Loga třetí strany

Značka CE - Značka Evropské konformity, Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod pro použití je uvnitř obalu.

Vhodný pro všechny Sense & Spray™ náplně.

1. Senzor pohybu
Uvolní vůni každých 20 minut, jen když zaznamená váš pohyb.
2. Klidový režim
V případě, že senzor nezaznamená váš pohyb, vypne se. Neplýtvá náplň, když nejste doma.
3. Tlačítko pro osvěžení
V případě potřeby stiskněte pro extra osvěžení.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Prázdný obal a osvěžovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 18

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Nebezpečí

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Collection Santalové dřevo & Jasmín z Bali-automatický osvěžovač vzduchu se SENZOREM POHYBU.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.

Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje benzyl salicylate, vanillin, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA alkalické baterie.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku