Glade by Brise Sense & Spray Sensual Sandalwood & Jasmine automatický osvěžovač vzduchu 18ml

204,90
11 383,33/l

Popis produktu

Vlastnosti

Osvěžuje, jen když to potřebujete!, Inteligentní senzor pohybu

Marketing produktu

Zachyťte esenci pobytu v luxusních lázních, kde se tóny bergamotu a jasmínu spojují s teplou ambrou a santalovým dřevem. Nechte se hýčkat.

Automatický osvěžovač vzduchu se senzorem pohybu.

Obsah balení

1 automatický osvěžovač Glade® sense & spray™, 2 AA baterie, 1 náplň Glade® sense & spray™

Informace o produktu

Loga třetí strany

Značka CE - Značka Evropské konformity, Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

A) Automatický osvěžovač rozprašuje vůni, když na senzor padne stín. Jakmile vydá dávku, senzor se automaticky vypne a nebude 20 minut rozprašovat. Po 20 minutách jednotka přejde do aktivního režimu a je připravena detekovat pohyb. Jednotku položte na rovný povrch nebo zavěste na stěnu.

B) Kdykoli si užijte okamžitý příval vůně Glade® stisknutím tlačítka v přední části osvěžovače.

Návod k použití viz obal.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal/osvěžovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 18

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Nebezpečí

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Sensual Sandalwood & Jasmine automatický osvěžovač vzduchu se senzorem pohybu.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
Obsahuje benzyl salicylate, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, linalool, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Neotvírejte baterie ani je nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte pouze baterie typu AA. Nemiřte si do obličeje.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku