Glade by Brise Sense & Spray Santalové dřevo & jasmín z Bali náplň 18ml

Glade by Brise Sense & Spray Santalové dřevo & jasmín z Bali náplň 18ml

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

Náplně Sense & Spray Santalové dřevo z Bali lze použít jak do dekorativního strojku Collection, tak i do bílých strojků Sense & Spray.

Marketing značky

Náplně Sense & Spray lze použít jak do dekorativního strojku Collection, tak i do bílých strojků Sense & Spray.

Marketing výrobce

Ve společnosti SC Johnson vynakládáme maximální úsilí při výběru složek, kterým můžete důvěřovat, a o kterých otevřeně hovoříme. Jako rodinná společnost bereme tyto záležitosti vážně, protože vám chceme pomáhat činit rozhodnutí, která jsou pro vaši rodinu správná.

Náplň do automatického osvěžovače vzduchu se senzorem pohybu.

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod pro použití je uvnitř obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlicá 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C.Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 18

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Nebezpečí

Glade® by Brise® Discreet® Sense & Spray™ Santalové dřevo & Jasmín z Bali-náplň do automatického osvěžovače vzduchu se senzorem pohybu.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lekářská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávajte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachovaní. Chraňte před slunečním žářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.

Používejte dle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje benzyl salicylate, vanilin, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, alpha- hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku