Bref Power Aktiv Juicy Lemon tuhý WC blok 2 x 50g

Bref Power Aktiv Juicy Lemon tuhý WC blok 2 x 50g
54,90
549,00/kg

Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Bref s koncentrovaným jádrem. Užijte si svěžest od prvního do posledního spláchnutí!

No 1 in Europe**
**na základě výzkumu celého trhu pro firmu Henkel (předními mezinárodními institucemi pro výzkumy trhu).

+40% Freshness in the Core*
*+40% více svěžesti v jádru v porovnání s vnější vrstvou.

Tuhý blok pro WC péči.

Další informace

Certifikovaný jako odolný proti náhodnému otevření dětmi (dle normy DIN EN 862 2006).

Složení

>30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, Parfém (limonene)

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Zavěste pod okraj WC mísy. Produkt k přímému použití.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Henkel Magyarország Operations Kft.
Dávid F. u. 6.
1113 Budapest
Maďarsko

Adresa distributora

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 101
e-mail: info@henkel.cz
www.bref.cz
www.henkel.cz

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obal v místě sběru komunálního odpadu

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 2

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 50

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

BREF POWER AKTIV JUICY LEMON.
Tuhý blok pro WC péči. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku