Persil Power Gel 50 praní 2,50l

Persil Power Gel 50 praní 2,50l
469,90
187,96/l

Popis produktu

Marketing produktu

40% koncentrovanější než předchozí Persil receptura.

Složení

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % mýdlo, fosfonáty, Enzymy, Optické zjasňovače, Parfémy (limonene)

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Dávkování viz obal.

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie.

Skladování

Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

(A) Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH
1030 Wien
Erdbergerstrasse 29
Rakousko

(P) Henkel Polska Operations Sp. z o.o
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Polsko

Adresa distributora

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel. +420-220-101-101
email: info@henkel.cz
www.persil.cz

Kontaktní informace

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel. +420-220-101-101
email: info@henkel.cz
www.persil.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 2.50

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Prací prostředek. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku