Duck Fresh Discs Čistič WC limetka náplň 2 x 36ml

Duck Fresh Discs Čistič WC limetka náplň 2 x 36ml
129,90
129,90/Kus

Popis produktu

Marketing produktu

Výhodné balení Duck Fresh Discs duo Limetka balení obsahuje 2 náhradní náplně do Duck Fresh Discs.

5v1
Zabraňuje usazování vodního kamene
Dlouhodobě osvěžuje
Hygienická aplikace
Čistí s každým spláchnutím
Vydrží až 16 týdnů
25% ušetříte*
*Oproti dvěma základním balením Duck Fresh Discs v doporučených maloobchodních cenách.

Marketing značky

Výhodné balení Duck Fresh Discs duo balení obsahuje 2 náhradní náplně do Duck Fresh Discs.

Marketing výrobce

Ve společnosti SC Johnson vynakládáme maximální úsilí při výběru složek, kterým můžete důvěřovat, a o kterých otevřeně hovoříme. Jako rodinná společnost bereme tyto záležitosti vážně, protože vám chceme pomáhat činit rozhodnutí, která jsou pro vaši rodinu správná.

Čistič WC limetka náplň.

Složení

> 30% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Limonene, Citral, Geraniol, Citronellol

Informace o produktu

Loga třetí strany

Cleanright.eu, Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Použijte držák ze základního balení, který není součástí tohoto výrobku.
Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Čtěte návod pro použití na vnitřní straně obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Prázdný obal a zásobník odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 2

Bezpečnostní pokyny

Duck® Fresh Discsᵀᴹ - čistič WC limetka náplň.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Zamezte styku s kůží.

Obsahuje d-limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku