Vanish Oxi Action Extra Hygiene odstraňovač skvrn 2,82l

Vanish Oxi Action Extra Hygiene odstraňovač skvrn 2,82l
209,90
74,43/l
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Antibakteriální účinek

Marketing produktu

Tekutý odstraňovač skvrn.

Vanish Oxi Action Extra Hygiene dokáže efektivně odstranit široké spektrum skvrn. „Vyhledávače“* skvrn k odstranění Oxi pomáhají odstranit veškeré skvrny včetně velmi mastných, které se odstraňují velmi nesnadno. Specifické dezinfekční složky účinně odstraní 99,9 % bakterií.

Přidávejte Vanish Oxi Action Extra Hygiene do každé náplně pračky. Lze ho bezpečně použít na různé textilie** a je vhodný na bílé a většinu barevných typů oblečení.

*Obsahuje peroxid vodíku a činidla, která reagují na povrchu, která v první řadě vyvolávají reakci se skvrnou a dokážou efektivně odstranit široké spektrum skvrn.
**Přečtěte si pokyny k používání na části oděvu. Nepoužívejte na oděvy z vlny a hedvábí. Přidávejte Vanish do každé náplně pračky.

Odstraňovač skvrn

Další informace

Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! obal předejte k recyklaci až po jeho úplném vyprázdnění.

Složení

<5%: parfém, 5-15% kyslíkové bělící činidlo, Neiontové povrchově aktivní látky, Účinné látky: peroxid vodíku, kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy (benzalkonium chlorid), 17 g/kg (1,7%), Nebezpečné látky: peroxid vodíku, 130 g/kg (13,0%), kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkydimethil, chloridy (benzalkonium chlorid), alkohol etoxylovaný, C 12-14

Skladování a použití

Příprava a použití

Praní:
Přidejte k vašemu pracímu prostředku: x100ml. Umístěte dávkovací víčko na vrch prádla do pračky. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.
Příprava:
Pomocí aplikátoru nanesete Vanish přímo na skvrnu. Třete skvrnu, jak bude třeba. Dolijte dávkovací víčko dle instrukcí a umístěte do bubnu pračky.
Namáčení:
Přidejte 100ml Vanish Extra Hygiene ke 4 litrům teplé (40 °C) vody. Nechejte prádlo namáčet po dobu 1 hodiny. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte.

Doporučení k použití přípravku:
- Vždy se řiďte pokyny pro praní, které jsou uvedeny na štítku a pokyny pro péči o daný oděv či látku.
- Před použitím zkontrolujte stálost barvy provedením testu na nějaké skryté oblasti látky. Vymáchejte a nechte vysušit.
- Oblečení vyprané nebo ošetřené Vanishem Oxi Action nevystavujte přímému slunečnímu světlu a nesušte přímo u žádného tepelného zdroje.
- V případě použití při předpírce, použijte teplou vodu.
- Pro odolné skvrny se může požadovat zopakování procesu.
- Nepoužívejte, pokud je doporučeno suché čištění.
- Nelijte přímo na kovové části oblečení (např. knoflíky, zipy apod.)
- Nevystavujte prádlo po předpírce či namáčení přímému zdroji tepla nebo přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo důkladným vymácháním.
- Nenechávejte Vanish na prádle zaschnout (max. doba kontaktu výrobku s prádlem 10 minut).

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Polsko

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
(také tel.číslo pro poskytování datových listů pro zdravotnické pracovníky): +420 227 110 111
cz@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 2.82

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Specifická rizikovost: Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte na chladném místě. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Pří požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s chlórovými bělícími činidly. Po použití si dobře umyjte ruce. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte směsí, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Xi škodlivý.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku