Cillit Bang Antibakteriální aktivní pěna 600ml

Cillit Bang Antibakteriální aktivní pěna 600ml
149,90
249,83/l

Popis produktu

Marketing produktu

Zažijte rychlé, dokonalé čištění s touto výkonnou Cillit Bang Antibakteriální Aktivní pěnou. Ta proniká do hloubky, rozpouští mýdlové usazeniny a další koupelnové nečistoty a zanechává brilantní lesk při 2X rychlejším pokrytí velkých ploch než dokáží normální spreje*.
*Cillit Bang proti vodnímu kameni a pro větší lesk.

Antibakteriální aktivní pěna

Složení

<5%: neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční činidlo, parfém

Skladování a použití

Příprava a použití

Použití v koupelně na: sprchové zástěny, dveře, sprchové kouty, vany, obklady, keramické povrchy, chromové příslušenství, nerez.

Návod k použití:
1. Před a v průběhu použití řádně protřepejte. 2. Láhev držte ve svislé poloze ve vzdálenosti 30-40 cm od čištěného povrchu. 3. Vyčkejte 2 minuty, po kterých pěna pronikne špínou a mýdlovým povlakem (u silného znečištění nanejvýš 10 minut)**. 4. Omyjte povrch vodou nebo v případě silného znečištění otřete vlhkým kusem látky. 5. Po použití otřete hlavu nádoby a uložte na suchém místě.
**Aby se bakterie zničili, výrobek nechte působit 5 minut.

Skladování

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel (také tel.číslo pro poskytování datových listů pro zdravotnické pracovníky): +420 227 110 111
consumers_cz@rb.com
www.rbeuroinfo.com
www.happier-homes.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho úplném vyprázdění.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 600

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Nebezpečí

UPOZORNĚNÍí: Pěna je hořlavá. Nepřibližujte oheň nebo elektrická zařízení dokud pěnu nesmyjete. Nepoužívejte na povrch z akrylátu, mosazi, hliníku, mědi nebo na přírodní mramor. Před použitím na ostatní povrchy si ověřte reakci povrchu nanesením malého množství pěny na skryté či méně viditelné místo.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Biocidní výrobek, používejte bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Nevdechujte aerosoly. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zamezte úmyslné inhalaci. Úmyslná inhalace přípravku může být zdraví škodlivá až smrtelná. Účinná látka: dialkyl (C8-C10) dimethylamonium-chloridy: 1,0638 g/kg. S bioncidním účinkem 5 minut. S fungicidním účinkem 15 minut. Nebezpečné látky: butan, propan, isobutan.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku