Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360° pohlcovač vlhkosti 450g

Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360° pohlcovač vlhkosti 450g
399,90
888,67/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Pro váš zdravý domov, 50m³

Marketing produktu

Stop plísním¹, kondenzaci vodní páry, zápachu, alergiím¹.

Vlhkost je všude ve vaší domácnosti!
Kde vzniká?
Typická rodina vyprodukuje v domácnosti až 12l vodní páry během dne.

Běžná rodina vyprodukuje denně až 12 litrů vodní páry. Hlavními činnostmi, při kterých vzniká, je sprchování, sušení prádla, vaření ale i topení.
Pokud nemá vlhkost kam uniknout, sráží se na nejchladnějších místech, např. na oknech, v nevytápěných místnostech nebo ve špatně izolovaných prostorech.

Jaké jsou následky nadměrné vlhkosti?

Pro váš zdravý domov
Nadměrná vlhkost se projevuje i zvýšeným pocitem chladu. Vytváří tak příznivé prostředí pro vznik plísní. Může však vést i k problémům s klouby a k revmatismu.

Narušení vaší pohody
Kondenzace vodní páry a zatuchlý zápach jsou prvními příznaky nadměrné vlhkosti ve vaší domácnosti.

Zničený majetek
Existuje mnoho viditelných důkazů negativních účinků nadměrné vlhkosti: plesnivé stěny, odpadávání omítky a barvy, odlepující se tapety...

Nové Systémové řešení Aero 360°
Pohlcovač vlhkosti Aero 360° absorbuje nadměrnou vzdušnou vlhkost a tím pomáhá chránit váš majetek před poškozením a přispívá k vašemu pohodlí.

Prevence proti alergiím
¹) Pohlcovače Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360° pohlcující nadměrnou vlhkost a tím preventivně působí proti vzniku a růstu plísní, předchází vzniku alergií, astmatickým projevům, ucpanému nosu, podráždění pokožky a ekzémům. Preventivním používáním pohlcovačů Aero 360° chráníte svoje zdraví a majetek.

Zlepšete kvalitu ovzduší ve vaší domácnosti pomocí nového systému cirkulace vzduchu Aero 360°

Jak pohlcovač Aero 360° funguje?
1. Přístroj Aero 360° funguje na principu samovolného pohlcování vlhkosti prostřednictvím absorpční tablety. Její trvanlivost je cca 3 měsíce v místnosti 50 m³.**
2. Systém Aero 360° pohlcuje nadměrnou vlhkost a neutralizuje zápach, preventivně působí proti vzniku plísní a roztočů.
3. Pohlcená vlhkost se shromažďuje v zásobníku přístroje.
Pohlcovač vlhkosti Aero 360° nepotřebuje ke svojí činnosti elektrickou energii ani jiný zdroj energie.

Okamžitý účinek
První viditelné kapky již po 12 hodinách.**
Systém Aero 360° funguje na fyzikálních principech. Čím větší kontakt tablety se vzduchem, tím větší je její absorpční účinek. Aerodynamický tvar přístroje má unikátní 360° vzdušný otvor na proudění vzduchu, který umožňuje celoplošný kontakt vzduchu s tabletou.
Přispívá tak ke zvýšení účinnosti pohlcování nadměrné vlhkosti až o 40 %.**

Vysoká bezpečnost
Součástí přístroje je bezpečnostní systém proti vylití pohlcené tekutiny.

Systém pohlcování vlhkosti
Aerodynamický design přístroje + 360º cirkulace vzduchu.
Až o 40 % vyšší účinnost*.

*Ve srovnání se standardním systémem Henkel.
** v závislosti na relativní vlhkosti a teplotě v místnosti.

Další popis

Více informací získáte po naskenování QR kódu.

Pohlcovač vlhkosti

Obsah balení

1 x tableta, 1 x systém pohlcování vlhkosti

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití
1. Po otevření přístroje zmáčkněte označené místo v horní části přístroje.
2. Otevřete sáček s absorpční tabletou. Tablety se nedotýkejte.
3. Vložte tabletu modrou stranou do vyklopené části přístroje a zavřete přístroj.
4. Po úplném rozpuštění tablety otevřete výpustný ventil a roztok vylijte do toalety.

Pohlcovač ke své činnosti nepotřebuje elektrickou energii.

Skladování

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu ve tvaru DDMMRRRR.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
www.stop-vlhkosti.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 450

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Varování
- Způsobuje vážné podráždění očí.
- Může být korozivní pro kovy.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

UPOZORNĚNÍ: Z každé strany pohlcovače by měl být kvůli dobré cirkulaci vzduchu volný prostor minimálně 10 cm. Zabraňte kontaktu tablety AERO 360° nebo roztoku s kovy (např. zlaté okraje talíře), kůží, textíliemi, kobercem nebo potahy. V případě kontaktu okamžitě omyjte znečištěný předmět teplou vodou.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku