Zdravá Zahrada BioFormaTox Plus prostředek proti mravencům 200g

Zdravá Zahrada BioFormaTox Plus prostředek proti mravencům 200g
89,90
449,50/kg

Popis produktu

Vlastnosti

S bleskovým a dlouhodobým účinkem

Marketing značky

Zdravá®Zahrada
bezpečný svět bez jedů

Prostředek proti mravencům vyrobený z potravinářských surovin. Biocid - č. skupiny: 18

Další informace

Obsah: 200 g (netto v době plnění)

Složení

Účinná dávka: 1 kg/kg Spinosad, 0,5 g/kg Kopretina stračkolistá

Skladování a použití

Příprava a použití

Působení: Prášek s účinkem proti mravencům. Působí dotykově nejlépe ve formě postřiku či zálivky přímo na hmyz a především do jeho hnízd. Působí selektivně na mravence. BIOFORMATOX PLUS je určen pro neprofesionální použití.

Příprava aplikační kapaliny: Příslušné množství prostředku dokonale rozpustit ve vodě. K zajištění dobré účinnosti nutno přidat na 1 litr aplikační kapaliny 5 - 15 kapek povoleného smáčedla (případně „Jar“ - 15 kapek). Postřik spotřebovat do 24 hodin. Jako poprach působí pomaleji a má částečně repelentní účinky.

Místo / Škodlivý organismus / Dávka / Poznámka
Domácnosti, skleníky, fóliovníky, pařeniště, okolní obytná stavení / Škodící druhy mravenců / 2-7 % (20-70 g/l vody) / 1

Poznámka č.1 - Při silnějším výskytu aplikovat především do hnízd - ta prolít. Na volně pobíhající jedince postačí postřik. Při silnějším výskytu použít vyšší koncentraci. Ošetření je vhodné opakovat každý den - zasáhneme i mravence, kteří byli mimo hnízdo. Ošetřovat večer nebo ráno (nejvíce jedinců se vyskytuje v hnízdě).
Nestříkat přímo na rostliny!

Ochranná lhůta: 0

Skladování

Skladujte v suchu v pevně uzavřeném obalu při teplotě do 25 °C. Zamezte vzniku prachu. Chraňte před přímým slunečním zářením a před vlhkostí.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

FORESTINA s.r.o.
Mnichov 129
386 01 Strakonice
Česká republika

Kontaktní informace

FORESTINA s.r.o.
Mnichov 129
386 01 Strakonice
Česká republika
tel: +420 383 312 714
www.forestina.cz

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 200

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

Pozor! Přípravek nesmí být použit jinak než je uvedeno v návodu. Po práci s přípravkem si omyjte ruce vodou a mýdlem. Přípravek se nesmí dostat do vod. Uchovejte mimo dosah dětí (S2). Při práci s výrobkem nepijte, nejezte a nekuřte.
První pomoc: Při zasažení očí vyplachovat proudem pitné vody po dobu 10-15 minut a vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky omýt potřísněné místo vodou a mýdlem. Ve vážnějších případech a zasažení oči vyhledat lékařskou pomoc.
Likvidace zbytků obalů: Případné nepoužité zbytky aplikační kapaliny vylít do rýhy na pozemku. Zcela vyprázdněné obaly odevzdejte do komunálního odpadu.
Čištění aplikačního zařízení:
Po ukončení práce postřikovač důkladně vypláchnout vodou.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Xi
Dráždivý

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku