Savo WC blok klec Citron 35g

Savo WC blok klec Citron 35g

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

Účinné WC bloky Savo
Čistí a dezinfikují toaletu při každém spláchnutí
Obsahuje koncentrovaný čistící prostředek
Příjemná vůně citronu
Brání usazování vodního kamene
Likviduje bakterie

Savo WC blok s vůní citronu udržuje toaletu svěží a zajišťuje hygienickou čistotu po dlouhou dobu. Parfémovaný blok obsahuje koncentrovaný čistící prostředek s účinnými složkami, které zabraňující tvorbě a usazování vodního kamene a čistí toaletu při každém spláchnutí. WC blok zároveň likviduje prostředí pro množení bakterií a je vhodný pro všechny druhy toalet.

Marketing značky

Tradiční česká značka Savo přináší kompletní portfolio čisticích přípravků pro domácnost. Savo, řeší téměř každý problém v domácnosti.

Marketing výrobce

Unilever, holandsko-britská společnost založena v roce 1930, je dnes jedním z největších výrobců a dodavatelů spotřebního zboží na světě. Unilever nabízí ve více než 190 zemích více než 400 značek potravin, výrobků pro péči o domácnost a výrobků pro osobní péči. Unilever každý den pracuje na vytvoření lepší budoucnosti. Pomáhá lidem cítit se dobře, vypadat dobře a získávat více ze života se svými značkami jako například Flora, Magnum, Dove, Axe, Rexona, Cif či Domestos. Unilever je zavázán k zodpovědnému chování a věří, že s pomocí 2 miliard svých zákazníků dokáže měnit svět k lepšímu.

Více informací na www.unilever.cz.

Savo tuhý WC blok

Složení

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více avšak méně než 15 % parfum, Méně než 5 % fosforečnany aromatické uhlovodíky, butylphenyl metylpropional, alpha isomethyl ionone, benzyl alcohol, citral, linalool, hexyl cinnamal, limonene

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Jiný text loga třetích stran

Cleanright.eu - Dobrovolná iniciativa A.I.S.E. v oblasti udržitelnosti

Původ

Vyrobeno v EU

Skladování a použití

Příprava a použití

- Zavěste na hranu WC mísy a ujistěte se, že je na vodou oplachovaném místě.
- Zbylý materiál včetně nerozpuštěného gelu, po rozpuštění WC bloku, vyhoďte do odpadkového koše a prázdnou klec doplňte náhradní náplní Savo.
- Poté si umyjte ruce.

Název a Sídlo

Adresa distributora

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

Kontaktní informace

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8
844 222 844
infolinka@unilever.com
www.savo.eu
www.unilever.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/ obal v souladu s platnou legislativou, umístěte do komunálního odpadu.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 35

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostřední. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku