ALEX Čistič extra péče na laminát s vůní pomeranče 750ml

ALEX Čistič extra péče na laminát s vůní pomeranče 750ml
74,90
99,87/l

Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Laminátové plovoucí podlahy, S lanolinem, Přírodní ochrana, Přirozený vzhled, Ochrana proti vlhkosti, Každodenní použití, Respektuje povrchy, Impregnuje, Přírodní vzhled

Marketing produktu

Čistič extra péče čistí, ošetřuje a chrání všechny typy laminátových a korkových podlah. Zabraňuje jejich vysoušení, které způsobuje vznik spár. Poskytuje ochranu proti skvrnám, vlhkosti a opotřebení. Udržuje přirozený vzhled podlah a moderního nábytku. Zanechává svěží a příjemnou pomerančovou vůni.

99 % přírodní ochrany*.

*Exkluzivní složení - 99 % složek je přírodního původu, jako např. lanolin.

Složení

5-15% neiontové povrchově aktivní látky, <5% aniontové povrchově aktivní látky, pyrithion sodný, benzisothiazolinon, parfémy (D-limonen, linalool)

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Původ

Vyrobeno v ČR

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití
1. Přidejte 2 víčka prostředku do kýble naplněného do poloviny vodou.
2. Mop před použitím řádně vyždímejte.
3. Vytřete podlahu jako obvykle.

Pro čištění a ošetřování nábytku a ploch rozmíchejte přípravek v kýblu v poměru 1 víčko na každý litr vody.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124
282 01 Přišimasy
Zákaznický servis
+420 312 301 311
infocz@acmarca.com
www.alexcistota.cz
www.acmarca.cz
www.info.acmarca.com

Kontaktní informace

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124
282 01 Přišimasy
Zákaznický servis
+420 312 301 311
infocz@acmarca.com
www.alexcistota.cz
www.acmarca.cz
www.info.acmarca.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nepožívat.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku