Persil Power-Mix Caps 14 praní 329g

Persil Power-Mix Caps 14 praní 329g

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

Persil Universal Power-Mix Caps využívá výhody dvoukomorové technologie ještě lépe. Díky unikátní dvoukomorové technologii poprvé Persil Power-Mix Caps kombinuje silný prášek a koncentrovaný gel v jednom výrobku. Silný prášek zabraňuje šednutí světlých a bílých barev. Koncentrovaný Universal Gel bez námahy odstraňuje i ty nejodolnější skvrny.

Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo pro všechny typy praček.

Další informace

14 x 23,5 g.

Složení

15-30% neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% mýdlo, <5% fosfonáty, zeolity, Optické zjasňovače, Enzymy, Parfém (butylphenyl methylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, linalool)

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Pro množství prádla <4,5kg nebo velice zašpiněné prádlo použijeme 2 kapsle. Vhodné pro všechny tvrdosti vody.

Po vyjmutí kapsle balení uzavřete. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

Skladování

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte při teplotě +5°C až +40 °C. Uchovávejte pouze v původním obalu.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Henkel Magyarország Kft.
Dávid Ferenc utca 6.
1113 Budapest
Maďarsko

Adresa distributora

Henkel ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Kontaktní informace

Henkel ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel.: (+420) 220 101 101
E-mail: info@henkel.cz
www.henkel.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 329

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku