Raid Prášek proti mravencům 250g

Raid Prášek proti mravencům 250g
87,90
87,90/Kus
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Dlouhodobý účinek, Chrání před opětovným zamořením

Marketing produktu

Rychlý a dlouhodobý účinek až 12 týdnů. Snadné použití, účinkuje již 1 minutu po kontaktu.

Insekticidní prášek na hubení mravenců a švábů.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Pro použití uvnitř i venku.
Návod pro použití: 1. Obal mírně protřepejte, odstraňte víčko a zmáčkněte ze strany. 2. Nádobku držte lehce skloněnou směrem dolů a ošetřovaný povrch jemně poprašte 3,5 g prášku/m². 3. Nádobku uzavřete.
Mravenci: Kde je to možné, nasypte přípravek přímo na mraveniště, pokud to nejde, tak před vstupy do něj. Prášek nasypte i podél mravenčích cestiček, do štěrbin, na schody, okenní rámy, prostupy potrubí skrze zeď.
Ostatní lezoucí hmyz: Prášek nasypte kolem štěrbin a nechte ležet na místě aplikace.
V případě potřeby po 12 týdnech opakujte.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
Tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 250

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečný pro životní prostředí
Varování

Raid® prášek proti mravencům
Varování
Účinná látka: 0,05 g deltamethrinu ve 100 g přípravku.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFROMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zamezte vdechování aerosolů.
Používejte dle návodu. Po použití si umyjte ruce. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte na zvířata. Nepoužívejte na povrchy, kde jsou skladovány, připravovány nebo konzumovány potraviny. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Neužívejte na bytový textil. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při použití mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku