Sazka Losy Maxi Černá Perla 200 Kč

Sazka Losy Maxi Černá Perla 200 Kč
200,00
200,00/Kus

Popis produktu

Vlastnosti

Hlavní výhra 10 000 000 Kč, 26 šancí na výhru, Černá Perla částku zpětinásobí!

Marketing produktu

Maxi Černá Perla
Darujte jedinečný blyštivý dárek s šancí vyhrát až 10 000 000 Kč. Originální dárek, který potěší každou ženu. Rodina černých perel se rozrůstá, má luxusní nový přírůstek: Maxi Černou Perlu - los se šancí na zpětinásobení výhry v případě nalezení symbolu perly pod stírací vrstvou. Hlavní výhra 10 milionů už stojí za pokus!

Další popis

HRA 1: Setřete hrací pole. Pokud se některé VAŠE ČÍSLO shoduje s VÝHERNÍM ČÍSLEM, vyhráváte částku uvedenou pod ním. Naleznete-li pod stírací vrstvou symbol černé perly, vyhráváte pětinásobek částky uvedené pod ní.
HRA 2: Setřete hrací pole. Najdete-li dva stejné symboly v řádku, vyhráváte částku v poli VÝHRA.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+.

Stírací los

Skladování a použití

Příprava a použití

1. Los obsahuje dvě hrací pole krytá neprůhlednou stírací vrstvou, která jsou označena jako Hra 1 a Hra 2.
Hra 1 - horní část hracího pole je označena jako Výherní čísla a dolní část jako Vaše čísla. Po setření stírací vrstvy hracího pole se v části nazvané Výherní čísla objeví 5 výherních čísel a v části nazvané Vaše čísla se objeví herní symboly, které představují čísla nebo symbol černé perly. Pod herními symboly jsou uvedeny částky. Pokud se kterékoli číslo uvedené v části pole nazvané Vaše čísla shoduje s některým výherním číslem, sázející vyhrává částku pod tímto číslem. Pokud sázející najde pod stírací vrstvou symbol černé perly, vyhrává pětinásobek částky uvedené pod ní.
Hra 2 - po setření stírací vrstvy hracího pole se objeví 6 řádků. V každém řádku se objeví dva herní symboly a výherní částka. Pokud sázející nalezne v řádku dva stejné symboly, vyhrává částku uvedenou v tomto řádku.
2. V hracích polích jsou kromě herních symbolů vytištěny v rámečcích dvě sady čísel, nahodile rozmístěna písmena a popisky, které slouží ke kontrole losu, zda je výherní či nevýherní. Tyto validační symboly a popisky nejsou herními symboly ani výherní částkou a nemají vliv na uplatnění výhry.
3. Celkem je vydána emise 1 000 000 kusů losů okamžité loterie. Každý los je identifikován 13místným číslem, ve kterém je obsaženo číslo emise, číslo balíčku a pořadové číslo losu v balíčku. Cena losu okamžité loterie činí 200 Kč. Herní jistina činí 200 000 000 Kč. Částka určená na výhry činí 67% z herní jistiny, tj, 134 000 000 Kč při celkovém počtu 345 171 výherních losů. Na jednom losu je možné vyhrát od 1 do 20 souběžných výher. V okamžité loterii je možno získat pouze peněžní prostředky.
4. Nárok na výhru uplatníte předložením losu prodejci ke kontrole. Při výplatě výhry vám je odebrán výherní los a vyplacena výhra. Nevyplatí-li provozovatel výhru bezprostředně, je povinen vyplatit ji nejpozději do 60 dnů od uplatnění nároku na výhru. Reklamaci výhry je možné uplatnit na kterémkoli prodejním místě. Když je reklamací zjištěno, že los nebyl předán řádným způsobem do prodeje (byl odcizen, poškozen, neoprávněně upravován) nebo již byla na tento los výhra vyplacena, nevzniká nárok na výhru.
5. Prodej losů končí 31. 3. 2019. Výhry neuplatněné do 31. 3. 2020 propadají ve prospěch loterie.
6. Výplatu výher do 1 000 Kč provádí každý prodejce, vyšší výhry se vyplácejí ve vybraných sběrnách nebo v sídle provozovatele. Výplata výher se řídí herním plánem.
7. Tato okamžitá loterie je provozována na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR o udělení základního povolení k provozování loterií ve správním řízení vedené pod sp.zn. MF-35535/2016/34 v platném znění a její provozování se řídí v plném rozsahu herním plánem, který je k dispozici u všech prodejců losů a na www.sazka.cz. Provozovatelem loterie je SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, zápis u Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 28. 11. 2001, oddíl B, vložka 7424, IČ: 26493993, DIČ: CZ699003312.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

SAZKA a.s., se sídlem Praha 9
K Žižkovu 851
190 93

Kontaktní informace

SAZKA a.s., se sídlem Praha 9
K Žižkovu 851
190 93

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku