Bob Martin Clear Ochranný sprej proti blechám a klíšťatům 300ml

99,90
99,90/Kus

Popis produktu

Marketing produktu

Pro vašeho domácího mazlíčka a vaši domácnost: Ochrana proti blechám a klíšťatům na dobu až 4 týdnů.
Jedinečná receptura přípravku způsobí znehybnění blech a klíšťat ve všech fázích jejich života v ''lepivé pasti'' a pomáhá tak zastavit zamoření. Účinná látka Dimethicone pokryje parazity čirou mikroskopickou vrstvou a zanechá je tak ''přilepené'' a neschopné pohybu a zamezí tak zamoření ostatních domácích mazlíčků i vaší domácnosti.

Ochranný sprej

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Pokyny k použití: Bezprostředně před použitím sprej lehce protřepejte.

Pro vašeho domácího mazlíčka: Nastříkejte ze vzdálenosti 10 cm a vyhněte se všem citlivým oblastem, zejména očím a uším. Dávejte pozor na kořen ocasu a na oblast kolem krku, kde má přípravek tendenci se shromažďovat. Aplikujte 2 nástřiky na 1 kilogram tělesné hmotnosti vašeho domácího mazlíčka. Je snazší ošetřit vašeho domácího mazlíčka ve večerních hodinách a umožnit mu tak oschnutí jeho srsti přes noc. Vykartáčujte srst až následující den. Přípravek zanechává na srsti hedvábný, ale zcela bezpečný film.

Pro vaší domácnost: Před aplikací na koberec nebo bytový textil nejdříve vyzkoušejte nanesení přípravku na malé skryté místo. Aplikujte 17 nástřiků ze vzdálenosti 30 cm rovnoměrně na každý metr čtverečný plochy. Vyvarujte se aplikaci na dřevěné nebo laminátové podlahy, které se mohou stát kluzké.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Bob Martin (UK) Ltd,
Wemberham Lane
Yatton
North Somerset
BS49 4BS
UK

Kontaktní informace

Bob Martin (UK) Ltd,
Wemberham Lane
Yatton
North Somerset
BS49 4BS
UK

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 300

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Pro bezpečné použití: Vyvarujte se kontaktu s očima. V případě kontaktu s očima je důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití si umyjte ruce. Vyvarujte se vdechnutí výparů a přípravek používejte pouze v dobře větraných prostorách. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Během aplikace nejezte a nepijte. Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu. Udržujte domácí mazlíčky mimo lakované, leštěné, plastové nebo kožené povrchy. Tento přípravek činí některé povrchy kluzkými. Vyvarujte se aplikaci na dřevěné nebo laminátové podlahy, které se mohou stát kluzké. Pouze pro zevní použití pro domácí mazlíčky a použití v domácnosti. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje: Dimethicone.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku