Bob Martin Antibakteriální dezinfekční prostředek 500ml

Bob Martin Antibakteriální dezinfekční prostředek 500ml
65,90
65,90/Kus

Popis produktu

Vlastnosti

Antibakteriální

Antibakteriální dezinfekční prostředek

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Před použitím prostředek otestujte na malém nenápadném místě, zvláště při použití na natřeném nebo nalakovaném povrchu. Očistěte a nechte osušit. Předtím, než misky a láhve na vodu po očištění dáte zpět svému mazlíčkovi, je dobře opláchněte. Po použití si umyjte ruce.

Skladování

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Bob Martin GmbH
Wahlerstraße 22
40472 Düsseldorf
Germany

Kontaktní informace

Bob Martin GmbH
Wahlerstraße 22
40472 Düsseldorf
Germany

Balení

Jiný text o recyklaci

Obsah/obal zlikvidujte podle místních/národních předpisů.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

HořlavýSymboly nebezpečí
Varování

Dezinfeční prostředek Bob Martin Home Disinfectant

Produkt obsahuje: Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (CAS no. 1802181-67-4): 0.06% (w/w).

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. V případě požáru: K hašení použijte vodu.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku