Bob Martin Prostředek proti okusování nábytku 145ml

Bob Martin Prostředek proti okusování nábytku 145ml
79,90
551,03/l

Popis produktu

Vlastnosti

Hořké

Marketing produktu

Prostředek proti okusování nábytku Bob Martin Puppy Chew Stop je pomůcka, která pomáhá odradit Vašeho mazlíčka od okusování domácího nábytku. Stačí nastříkat prostředek velmi hořké chuti na nábytek, který nechcete, aby Váš mazlíček okusoval. Prostředek Bob Martin Chew Stop může být v případě potřeby používán každý den.

Prostředek proti okusování nábytku

Skladování a použití

Příprava a použití

Otestujte na malé nenápadné ploše, abyste vyzkoušeli stálost barev, zejména na čalouněném nebo lakovaném povrchu. Rozstřikujte volně v příslušných zónách a kombinujte s jasnými slovními povely, které Vašeho mazlíčka odradí od okusování nábytku. Po použití si umyjte ruce.

Skladování

Skladujte ve svislé poloze, mimo dosah přímého slunečního záření a příliš vysokých teplot.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Bob Martin GmbH
Wahlerstraße 22
40472 Düsseldorf
Germany

Kontaktní informace

Bob Martin GmbH
Wahlerstraße 22
40472 Düsseldorf
Germany

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 145

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Je velmi hořký. Dbejte na to, abyste prostředek nestříkali v blízkosti lidských potravin nebo krmiva pro zvířata nebo v blízkosti míst pro přípravu jídla. Nestříkejte přímo na zvířata nebo krmiva pro zvířata. Pouze pro použití v domácnosti.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: D-Limonen, Geraniol, Linalool, Citral a Terpineol. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku