Ajax Floral Fiesta Lagoon Flowers čistící prostředek pro domácnost 1l

Ajax Floral Fiesta Lagoon Flowers čistící prostředek pro domácnost 1l
69,90
69,90/l

Složení

<5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Glutaral, Geraniol, Butylphenyl methylpropional, Citronellol

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Mobius Loop

Skladování a použití

Příprava a použití

Zředěný pro velké povrchy.
Nezředěný na těžko odstranitelné skrvny.

Skladování

Datum expirace: 2 roky od data výroby, které je vyznačeno na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 678/23
186 00 Praha 8 Karlín
Tel: 257 087 111
www.colgatepalmolive.com
www.colgate.com/savewater

Kontaktní informace

COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 678/23
186 00 Praha 8 Karlín
Tel: 257 087 111
www.colgatepalmolive.com
www.colgate.com/savewater

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje Glutaral. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku