Carousel Bazén

Carousel Bazén

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

Napusťte a rychle dovnitř! Tento bazén, který se snadno používá, je ideální na osvěžení v letních měsících. Nafoukněte horní kruh, napusťte vodu a připravte se na pořádné cákání! Součástí bazénu je zátka pro snadné vypouštění.
Součástí balení je záplata na opravy.

Výrobek je nadzemní bazén s příslušenstvím.

Další popis

Výrobek je v souladu s normami EN16582-1 a EN16582-3.

Obsah balení

Bazén a záplata na opravy

Další informace

Rozměry: 244 cm x 244 cm x 66 cm.

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Číně

Skladování a použití

Příprava a použití

Vhodné pro děti od 6 let.
Návod k použití: Pumpa není součástí balení. Pro nafouknutí výrobku použijte nožní, ruční nebo elektrickou pumpu. Nikdy nepoužívejte vysokotlaký kompresor. Nafoukněte do patřičně pevného tvaru. Výrobek nepřefoukněte, došlo by k oslabení materiálu a popraskání. Zajistěte, aby byly ventily dobře zavřené. Pravidelně kontrolujte, zda není ve výrobku trhlina. Pokyny k údržbě: Čistěte otíráním, nechte oschnout.
Výrobek chraňte před ostrými předměty, které by ho mohly propíchnout.

Nafouknutí - vložte nástavec a nafoukněte pomocí pumpy.
Vyfouknutí - otevřete uzávěr a stiskněte ventilek.

Postavení bazénu obvykle zabere 2-3 osobám přibližně 10 minut. Při používání bazénu je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k použití a údržbě. Aby nedošlo k utonutí nebo vážným zraněním, věnujte zvláštní pozornost možnosti nepředpokládaného přístupu k bazénu dětí do 5 let a zabezpečte přístupové cesty k bazénu. Během sezóny zajistěte nepřetržitý dohled dospělé osoby.

Skladování

Uchovávejte v prostředí, kde nemrzne.

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ! Výrobek by měla sestavit dospělá osoba. Výrobek je určen pro použití pod přímým dohledem dospělé osoby. Doporučujeme vybavit přístup do bazénu zábranou, aby nedošlo k utonutí dětí. Pouze pro domácí použití. Pouze pro venkovní použití. Neinstalujte bazén nad betonovým, asfaltovým nebo jiným tvrdým povrchem. Výrobek používejte na rovném povrchu zbaveném nečistot a ostrých předmětů. Děti mohou utonout i ve velmi malém množství vody. Vypusťte, pokud se nepoužívá. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti vody - nebezpečí utonutí. Používejte pouze čistou vodu. Tento výrobek není určen k použití ve vodě. Stěny výrobku nejsou určeny k sezení. Do výrobku neskákejte a nepotápějte se v něm. Doporučená hmotnost uživatele: 30-60 kg. Příslušenství není součástí výrobku. Obalový materiál není hračka. Dříve než dáte tento výrobek dětem, odstraňte z něj obal a všechny štítky/drátky. Upozornění: Výrobek pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho opotřebení či poškození. Barva, design a dekorace se mohou od vyobrazení lišit. Tyto informace si pečlivě přečtěte a uschovejte si je pro další použití.

Předcházejte utonutí! Děti musí být ve vodě vždy pod dozorem dospělé osoby. Zákaz potápění! Skok do mělké vody může způsobit trvalé poškození zdraví nebo smrt. V případě pochybnosti týkajících se požadavků na umístění bazénu se seznamte s místními stavebními předpisy.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku