Go for Expert Odstraňovač skvrn 1,5l

Go for Expert Odstraňovač skvrn 1,5l
69,90
46,60/l
Akce

Popis produktu

Vlastnosti

Odstraňovač skvrn na barevné prádlo pro použití v automatických pračkách a k nanesení přímo na skvrnu, Aktivně odstraňuje i ty nejodolnější skvrny od čaje, kávy, džusu a trávy, Odstraňovač skvrn přidávejte do každého praní, Aktivní kyslík

Odstraňovač skvrn na barevné prádlo.

Složení

5-15%: bělicí činidla na bázi kyslíku, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, <5%: fosfonáty, parfémy

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Pračka: Nasypte prášek a přidejte přibližně 100 ml odstraňovače skvrn. Ruční praní/namáčení: Do 10 l vody s teplotou 40 °C nalijte 100 ml odstraňovače skvrn. Po 10-15 minutách přidejte prací prášek a prádlo vyperte. Barevné prádlo namáčejte 1 hodinu.

Doporučení: Působení odstraňovače skvrn vyzkoušejte na nenápadném místě na oděvu. Dodržujte doporučení výrobce oděvu. Nepoužívejte na materiály, u kterých je doporučeno chemické čištění. Nepoužívejte na kovové knoflíky a přezky. Dbejte na to, aby výrobek na látce nezaschl.

Skladování

Skladujte v původním obalu v chladu ve vzpřímené poloze odděleně od potravin. Chraňte před mrazem. Nevystavujte přímému a dlouhotrvajícímu slunečnímu záření. Spotřebujte do: 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal na místě k tomu určeném v souladu s platnými předpisy

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1.5

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Odstraňovač skvrn na barevné prádlo.
Obsahuje: 35% roztok peroxidu vodíku. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte uzamčené.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku