Go for Expert Eco Friendly Univerzální čisticí prostředek 1l

Go for Expert Eco Friendly Univerzální čisticí prostředek 1l

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

Univerzální ekologický tekutý čisticí prostředek na dřevo, lakované, keramické a plastové povrchy (včetně PVC), dlaždičky a také podlahy a obklady stěn. Nepoužívejte na neošetřené dřevo. Správné dávkování šetří peníze a snižuje dopad na životní prostředí na minimum.

Ekologický univerzální tekutý čisticí prostředek.

Složení

Méně než 5 %: aniontové povrchově aktivní látky, neionotvé povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, Parfém, Konzervant (potassium sorbate)

Informace o produktu

Loga třetí strany

Eko nálepka

Jiný text loga třetích stran

Eko nálepka - EU Ecolabel: PL/20/009

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Nalijte 1 víčko (30 ml) přípravku do 5 l teplé vody. Vzniklým roztokem umyjte povrchy; čištěné povrchy nenechte promáčet. Není nutné oplachovat.

Skladování

Spotřebujte do: 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 1

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ

Ekologický univerzální tekutý čisticí prostředek. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozor! Nemíchejte s jinými výrobky.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku