Go for Expert Eco Friendly Prostředek na mytí nádobí 500ml

Go for Expert Eco Friendly Prostředek na mytí nádobí 500ml

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Ekologický tekutý prostředek na mytí nádobí.

Složení

5 a více %, ale méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfém, Konzervant (potassium sorbate)

Informace o produktu

Loga třetí strany

Eko nálepka

Jiný text loga třetích stran

Eko nálepka - EU Ecolabel: PL/19/005

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Použijte 5 ml prostředku na 5 l vody. Pokud není nádobí příliš znečištěné, použijte menší množství výrobku. Umyté nádobí důkladně opláchněte vodou. Nepoužívejte zároveň různé čisticí prostředky.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, ušetřili vodu a energii a chránili životní prostředí, neumývejte nádobí pod tekoucí vodou, ale ponořte ho do vody a přidejte doporučené množství přípravku na mytí nádobí.

Skladování

Spotřebujte do: 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balení

Informace o recyklaci

Dávkovač - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ

Ekologický tekutý prostředek na mytí nádobí. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku