Go For Expert Koncentrovaný gel na praní 21 praní 750ml

119,90
159,87/l

Popis produktu

Vlastnosti

Dokonale odstraňuje i ty nejodolnější skvrny, Obsahuje enzymy

Koncentrovaný gel na praní

Složení

15 % nebo více, avšak méně než 30%: aniontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: neiontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 %: mýdlo, fosfonáty, enzymy, parfémy, konzervační látky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone)

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Vždy dodržujte doporučení výrobce oděvu, zejména ohledně teploty. Nové oděvy perte poprvé odděleně od ostatního prádla. Tmavé textilie, které pouští barvu, neperte společně s bílým prádlem. Textilie, které pouští barvu, perte odděleně od ostatního prádla. Tekutý prostředek důkladně rozmíchejte ve vodě a až poté do roztoku ponořte prádlo. Nepoužívejte na praní vlny a jemného prádla.

Dávkování viz obal.

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě 5-35 °C.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ
Koncentrovaný gel na praní Marseille soap. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku