Go for Expert Lemon & Lime tekutý prostředek na nádobí 900ml

Go for Expert Lemon & Lime tekutý prostředek na nádobí 900ml
24,90
27,67/l

Popis produktu

Vlastnosti

Koncentrované aktivní složení, Odstraňuje špínu a připáleniny, Jemné k pokožce rukou

Další informace

Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Složení

5 % a více, ale méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 %: amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (citral, limonene), Konzervační látky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone)

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Na 5 l vody použijte 1 lžíci prostředku. Nádobí po umytí důkladně opláchněte vodou.

Obal výrobku je plně recyklovatelný.

Skladování

Uchovávejte v původním obalu ve svislé poloze na suchém místě mimo potravin při teplotě od +5 °C do +30 °C. Spotřebujte nejlépe do: 36 měsíců od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodocuments.com

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 900

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ

Tekutý prostředek na mytí nádobí. Lemon & Lime. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku