Go for Expert Odstraňovač skvrn 500ml

Go for Expert Odstraňovač skvrn 500ml
39,90
79,80/l

Popis produktu

Vlastnosti

Odstraňovač skvrn určený na odstraňování skvrn z bílého i barevného prádla, Neobsahuje chlór

Odstraňovač skvrn ve spreji.

Složení

5-15%: bělicí prostředky na bázi kyslíku, <5%: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, parfémy

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Nastříkejte na skvrnu, počkejte přibližně 5 minut a poté vyperte v pračce nebo v ruce. Odstraňovač skvrn před praním v pračce nevymývejte.

Doporučení: Působení odstraňovače skvrn vyzkoušejte na látce na nenápadném místě. Dodržujte doporučení výrobce oděvu.

Skladování

Chraňte před mrazem. Nevystavujte přímému a dlouhotrvajícímu slunečnímu záření. Spotřebujte do: 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Odstraňovač skvrn ve spreji.
Obsahuje: 35% roztok peroxidu vodíku. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku