Go for Expert Lavender tekutý prostředek na nádobí 900ml

Go for Expert Lavender tekutý prostředek na nádobí 900ml
24,90
27,67/l

Popis produktu

Vlastnosti

Koncentrované aktivní složení, Odstraňuje špínu a připáleniny, Díky obsahu glycerinu a vitamínů je jemné k pokožce rukou

Další informace

Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Složení

5 % a více, ale méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 %: amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Konzervační látky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone)

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Na 5 l vody použijte 1 lžíci prostředku. Nádobí po umytí důkladně opláchněte vodou.

Obal výrobku je plně recyklovatelný.

Skladování

Uchovávejte v původním obalu ve svislé poloze na suchém místě mimo potravin při teplotě od +5 °C do +30 °C. Spotřebujte nejlépe do: 36 měsíců od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodocuments.com

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 900

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ

Tekutý prostředek na mytí nádobí. Lavender. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2021

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku