Go for Expert Odstraňovač skvrn 750g

Go for Expert Odstraňovač skvrn 750g
69,90
93,20/kg

Popis produktu

Marketing produktu

Práškový odstraňovač skvrn na bílé prádlo obsahuje bělící sloučeniny na bázi aktivního kyslíku, které způsobují, že bílé prádlo bude ještě bělejší. Účinně odstraňuje i ty nejodolnější skvrny. Může být použitý na různých typech tkanin.

Práškový odstraňovač skvrn na bílé prádlo.

Složení

30 % a více: bělicí činidla na bázi kyslíku, Méně než 5 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, Enzymy (alpha-amylase, protease, lipase, mannanase), Optické zjasňovače

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: 1 odměrka = 25 g. Namáčení: vsypte dvě odměrky prášku do 4 litru teplé vody, promíchejte, vložte prádlo a nechte namáčet po dobu 1 hodiny. Praní v automatické pračce: vsypte dvě odměrky odstraňovače skvrn do předpírky nebo hlavního praní. Odstraňování skvrn z prádla: přidejte do dvou odměrek prášku 5 lžic vody a promíchejte, naneste na skvrnu a nechte působit 15 až 30 minut, poté opláchněte studenou vodou a následně vyperte. Odstraňování skvrn z čalounění a koberců: do 0,5 l teplé vody a přidejte cca ⅓ odměrky prášku a promíchejte, naneste na skvrnu, následně opláchněte nebo setřete mokrým hadříkem. Před prvním použitím doporučujeme aplikovat odstraňovač skvrn na méně viditelné místo, vždy dodržujte pokyny na oděvu uvedené výrobcem. Nepoužívejte přímo na kovové knoflíky a spony, ani na vlnu, hedvábí a kůži. Působí nejlépe v teplé nebo horké vodě. V případě, že nedojde k odstranění skvrn, je nutné celý proces zopakovat.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Bezpečnostní pokyny

ŽíravýSymboly nebezpečí
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Práškový odstraňovač skvrn na bílé prádlo. Obsahuje: peruhličitan sodný, benzensulfonová kyselina, C10-C13-alkylderiváty, sodné soli. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte při teplotě nepřesahující 35 °C. Zneškodněte obsah v kanalizaci, zalijte ho dostatečným množstvím vody a nádobu (po vyprázdnění) zlikvidujte v komunálním odpadu.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku