Go for Expert Ocean tekutý WC blok 3 x 55ml

Go for Expert Ocean tekutý WC blok 3 x 55ml
34,90
34,90/Kus

Popis produktu

Marketing produktu

Tekutý WC blok Ocean. Voní/zbavuje zápachu/osvěžuje - čistí - pění - působí proti usazování vodního kamene.

Složení

15 % nebo více, avšak méně než 30 %: aniontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Konzervační činidla (benzisothiazolinone)

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Zatlačte náhradní náplň do mřížky (aby se propíchlo víčko) a zasuňte ji do nejzazší polohy. Neodstraňujte víčko náhradní náplně. Zavěste za okraj toalety a ujistěte se, že je mřížka umístěna pod okrajem mísy, kde je proud vody nejsilnější. Prázdnou náhradní náplň jednoduše vyjměte z držáku a vyměňte ji za novou.

Skladování

Uchovávejte v původním obalu, skladujte v suchu, chraňte před teplem.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 3

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 55

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Tekutý WC blok Ocean. Obsahuje: lauret sulfát sodný, C9-11 Pareth-8. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje BENZISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku