Go for Expert Odstraňovač vodního kamene 700ml

Go for Expert Odstraňovač vodního kamene 700ml
39,90
57,00/l

Popis produktu

Marketing produktu

Automaticky odstraňuje usazenou špínu. Poradí si i s odolnými usazeninami vápníku a rzi. Účinné složení založené na silném působení kyseliny chlorovodíkové. Ideální na zachování hygienické čistoty záchodových mís, bidetů a pisoárů.

Čisticí prostředek na odstraňování vodního kamene.

Složení

5 a více %, ale méně než 15 %: neiontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 %: aniontové povrchově aktivní látky, parfém

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Gel rovnoměrně naneste na čištěný povrch. Neřeďte. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud necháte přípravek působit přibližně 10 minut. Poté spláchněte vodou. V případě odolné špíny postup zopakujte.

Doporučení: Používejte pouze na povrchy, které jsou odolné vůči kyselinám. Nepoužívejte na čištění povrchů citlivých na kyseliny, například mramor, pískovec či chrom.

Skladování

Skladujte v původním obalu v chladu ve vzpřímené poloze odděleně od potravin. Chraňte před mrazem. Nevystavujte přímému a dlouhotrvajícímu slunečnímu záření. Spotřebujte do: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal na místě k tomu určeném v souladu s platnými předpisy

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 700

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Čisticí prostředek na odstraňování vodního kamene.
Obsahuje: kyselinu chlorovodíkovou. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým/plyn. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku