Go for Expert Lemon prostředek na čištění myčky 250ml

Go for Expert Lemon prostředek na čištění myčky 250ml
49,90
199,60/l

Popis produktu

Marketing produktu

Dvoufázový čisticí prostředek do myčky nádobí aktivně odstraňuje odolný tuk, rozpouští usazeniny vodního kamene a odstraňuje nepříjemné pachy. Zanechává myčku nádobí hygienicky čistou. Tekutý prostředek odstraňuje nečistoty i z obtížně dosažitelných míst, ale nepoškozuje vnitřní vrstvu myčky nádobí. Pravidelné čištění pomáhá udržet myčku v bezporuchovém stavu a přispívá k čistotě mytého nádobí.

Dvoufázový prostředek na čištění myčky nádobí.

Složení

5 % a více, ale méně než 15 %: neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Čisticí prostředek používejte, když je myčka prázdná. Sloupněte nálepku z víčka, víčko neodšroubovávejte. Umístěte lahvičku dnem vzhůru do koše na příbory. Vosk se při teplotě 65 °C roztaví a obsah lahvičky se uvolní do myčky. Na myčce nastavte program s teplotou nejméně 65 °C, myčku zapněte, ale nepřidávejte prostředek na mytí nádobí. Výrobek používejte každé 2 měsíce.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka 800 222 555

Balení

Jiný text o recyklaci

Zcela prázdný obal odevzdejte k recyklaci do tříděného odpadu

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 250

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Dvoufázový prostředek na čištění myčky nádobí. Obsahuje: kyselinu citronovou. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Obsah (malé množství) nařeďte velkým množstvím vody a vylijte do kanalizace.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku