FITO Výživný roztok s automatickým dávkovačem pro květinovou rostlinu 32ml

FITO Výživný roztok s automatickým dávkovačem pro květinovou rostlinu 32ml
24,90
24,90/Kus

Popis produktu

Marketing produktu

Péče o vaše rostliny po dlouhou dobu bez rizika předávkování.

Další informace

Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Složení

Hnojivo, EDTA, Voda

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty
Chemické složení
N (dusík):5 mg/l
P₂O₅ (oxid fosforečný):65 mg/l
K₂O (oxid draselný):145 mg/l
Cu (měď):5 mg/l
Fe (železo):50 mg/l
Zn (zinek):15 mg/l

Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)

Skladování a použití

Příprava a použití

Může být používán každé 2-3 týdny; odříznete špičku ampule a se špičkou dolu zaboudněte do vlhké země.

Skladování

Doba použitelnosti: 5 let.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Blumen Group S.P.A.

Adresa distributora

Brands and More Hungary Kft
Szabadság út 379
2040 Budaörs
info@brands-more.hu
Tel: +36-23-333196

Kontaktní informace

Brands and More Hungary Kft
Szabadság út 379
2040 Budaörs

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 32

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Varování:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku