AGRO Pravý kravský hnůj 100% přírodní 2,5kg

AGRO Pravý kravský hnůj 100% přírodní 2,5kg
79,90
79,90/Kus

Popis produktu

Vlastnosti

Peletované hnojivo pro snadnou aplikaci

Marketing produktu

Agro Pravý kravský hnůj je organické hnojivo vyráběné z kravského hnoje a separované pevné fáze kravské kejdy pomocí procesu sušení a peletování. Obsahuje organické látky, základní živiny (dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík) a stopové prvky.
Díky separátu z kravské kejdy má hnojívo vyšší obsah fosforu. Neobsahuje klíčivá semena plevelů. Pro snadnou manipulaci a použití je hnojiv dodáváno v peletované formě, přičemž pelety při styku s vlhkosti (zálivka, déšť) bobtnaji. Dochází k postupnému uvolňování živin, zlepšují se tepelné a vzdušné vlastnosti půdy a půdní struktura. To vše vede k dobrému prokořenění rostlin. Zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti.

Obsah rizikových prvků splňuje zákoenm stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, molybden 20, nikl 50, zinek 600.

Marketing značky

Agros CS
Dělejte s námí svět krásněší www.agrocs.cz.

Kravský hnůj peletovaný organické hnojivo

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty
Chemické a fyzkální vlastností:
vlhkost v % max. 15,0
spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 50,0
celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek % 1,7 až 3,9
celkový fosfor jako P₂O₅ přepočtený na vysušený vzorek % 1,2 až 3,5
celkový draslík jako K₂O přepočtený na vysušený vzorek % 1,2 až 4,2
hodnota pH 6,5 až 8,5
poměr C : N max. 30
poměr C : K₂O : P₂O₅min. 0,6
obsah částic pod 1,0 mm v % max. 3,0

Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Rozsah a způsob použití: hnojivo se používá především k základním hnojení před výsadbou rostlin vyžadujících organické hnojení tzv. rostliny první tratě (brambory, řepa, celer, brukvovitá zelenina - kapusta, zelí, květák, plodová zelenina - melouny, dýně, rajčata, okurky, papriky). Je možné použít i pro vyhnojení květinových záhonů, nebo při přípravě půdy před výsadbou stromů a keřů. Hnojivo se rovnoměrné rozhodí na plochu a zapracuje do půdy (ručně rytím či strojově zaoráním).

Dávkování:
Pravidelné hnojení na záhonu cca 1,2 - 3,2 kg 10 m².
Pro hnojení ve skleníku cca 2,2 - 3,2 kg na 10 m².
Pro hnojení trávníků a sportovních hřišť cca 1,2 - 1,7 kg na 10 m².
Pro půdy nedostatečně zásobené humusem a fosforem cca 0,5 - 0,8 kg na 1 m².
Brambory, košťálová zelenina, plodová zelenina cca 0,5 - 0,8 kg na 10 m².
Okrasné keře a ovocné stromy 0,4 až 2,4 kg na 1 keř (dle velikosti jamky).
Pro pokojové a balkónové květiny na záhonech a v nádobách je potřeba kravský hnůj smíchat před sázením se zeminou v doporučeném poměru objemů 30 až 60 dílů zeminy na 1 díl hnojiva.
Při pěstování a přesazování pokojových rostlin a květin je doporučeno aplikovat hnojivo na dno pěstební nádoby v množství 1 : 30 až 1 : 60 k objemu nádoby.
Promíchejte s částí zeminy, vložte rostlinu a zasypte zbylou zeminou. Při přihnojování vložte několik pelet do zeminy v pěstební nádobě do důlků, mírně je zatlačte ke dnu a zasypte zeminou.
Dávku volte podle druhů rostlin a jejích nároků na živiny. Uvedené dávky jsou pouze orientační.

Skladování

Podmínky skladování: Výrobek je nutné skladovat na suchých, dobře větraných místech v neporušených obalech odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků i obalů od zamíněných přípravků.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Agro CS a.s.
č.p. 265
552 03 Říkov

Kontaktní informace

Agro CS a.s.
č.p. 265
552 03 Říkov
www.agrocs.cz

Balení

Jiný text o recyklaci

Způsob likvidace obalů: Obaly doporučujeme předat do organizovanéhosběru recyklovatelných surovin

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 2.5

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Kilogramy

Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.
První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l vod. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Ve vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku