Tesco Pro Formula Čistící tablety na zubní protézu 30 ks

Tesco Pro Formula Čistící tablety na zubní protézu 30 ks
59,90
2,00/Kus

Popis produktu

Čistící tablety na zubní protézu.

Složení

Sodium sulfate, Citric acid, Sodium carbonate peroxide, Sodium bicarbonate, Sodium carbonate, Potassium caroate, PVP, PEG-150, TAED, Sodium lauryl sulfate, Aroma, Cl 73015

Informace o produktu

Loga třetí strany

Značka CE - Značka Evropské konformity

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Pro optimální vyčištění: Používejte dvakrát denně. Zubní protézu vyjměte, opláchněte a opatrně vyčistěte kartáčkem. Vložte ji do sklenice s jednou tabletou. Přidejte teplou vodu tak, aby byla protéza ponořená, a nechte 3 minuty působit. Nepoužívejte vařící vodu přímo z konvice, protože by došlo k poškození zubní protézy. Než si protézu nasadíte, opláchněte ji v čisté vodě a vyčistěte kartáčkem. Zkontrolujte, zda je tuba dokonale zavřená. Roztok po použití vylijte a sklenici vypláchněte. Pokud potřebujete odstranit odolnější skvrny, nechte protézu v roztoku déle. Vhodné také na částečné zubní protézy. Zubní protézy, které mají kovové součásti, nenechávejte v roztoku déle než 10 minut.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka: 800 222 555

Balení

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 30

Bezpečnostní pokyny

ŽíravýSymboly nebezpečí
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasaženou pokožku. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte mimo dosah dětí a starších osob, pokud je to potřeba. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku