Tesco Gril

Tesco Gril
349,90
349,90/Kus

Popis produktu

Gril

Další informace

Rozměry výrobku po sestavení:
H23 x W30.5 x D27.5cm

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Číně

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití
Před prvním použitím gril rozpalte a palivo udržujte rozpálené po dobu nejméně 30 minut.

Způsob č.1 - Dřevěné uhlí a tekutý nebo gelový podpalovač. Postupujte podle návodu a v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými na dřevěnými na dřevěném uhlí a podpalovači (nejsou součástí balení).
- Postavte gril na bezpečné a dostatečně prostorné místo a přesvědčte se, že je bezpečně umístěn na rovné ploše.
Nasypte do misky grilu dostatečné množství dřevěného uhlí ve vrstvě silné 3-5 cm.
- UPOZORNĚNÍ: Opatrně nalijte nebo naneste na dřevěné uhlí malé množství tekutého nebo gelového podpalovače. Použití příliš velkého množství může být nebezpečné.
- NEPOTŘÍSNĚTE si tekutým nebo gelovým podpalovačem ruce ani oblečení.
- Počkejte 30 vteřin, než podpalovač vsákne do uhlí, a teprve poté podpalte.
- Uhlí NEPODPALUJTE, pokud jste si podpalovačem potřísnili oblečení. K podpálení uhlí použijte dlouhou špejli nebo bezpečnostní zapalovač.
- NIKDY
Nevstřikujte na hořící uhlí tekutý podpalovač.

Způsob č. 2 - Podpalovací kostky. Postupujte podle návodu v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými na podpalovacích kostkách.
(nejsou součástí balení).
- Umístěte tři nebo čtyři podpalovací kostky doprostřed nádoby na oheň a podpalte pomocí zápalky.
- Umístěte kolem každé hořící kostky kusy dřevěného uhlí. Podle potřeby přidávejte uhlí a upravujte do tvaru pyramidy.
- Když se uhlí rozhoří, rozhrňte ho do rovnoměrné vrstvy. Oheň je připravený na grilování, když se objeví rovnoměrný povlak bílého popela nebo červených uhlíků.
- NEZAČÍNEJTE grilovat, dokud není na dřevěném uhlí vrstva popela.
- Ubezpečte se, že rošt grilu pevně sedí na podpěrách.
Potraviny umístěte na gril až poté, co se na palivovém uhlí vytvoří vrstva popela.
Ke styku s potravinami je určený pouze rošt.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte v tomto výrobku tekutá paliva.
Doporučujeme používat dřevěné uhlí (nebo brikety z dřevěného uhlí, dřevo, atd.), maximálně 0.5kg. Grilování by měla vždy řídit dospělá osoba.
UPOZORNĚNÍ! NIKDY nevstřikujte na hořící uhlí tekutý podpalovač!

Tento návod si uschovejte pro další použití.

Počet osob potřebných k sestavení výrobku.
K sestavení malého vědro grilu je potřeba jedna osoba.

Čas potřebný k sestavení
30 minut.

Nářadí potřebné k sestavení není součástí balení.

Pokyny k údržbě:
Abyste zachovali dobrý vzhled a dlouhou životnost vašeho grilu, dodržujte následující pokyny.
- Nedoporučujeme zcela zaplnit nádobu na palivo uhlím, protože by mohlo dojít k přepálení grilu a nebylo by možné na něm grilovat.
- Vyložte dno nádoby na palivo alobalem (lesklou stranou nahoru). Usnadníte si tím čištění grilu po použití. V místě větracích otvorů alobal propíchněte.
Prodloužíte tím životnost vašeho grilu a zároveň se bude teplo efektivněji odrážet na grilované potraviny.
- Chcete-li vyčistit gril, nechte ho zcela vychladnout a poté co nejdříve namočte rošt a náčiní do horké vody se saponátem.
- Po skončení grilování nikdy nehaste uhlí zalitím studenou vodou. Mohli byste tím gril poškodit. Použijte starý popel, písek nebo jemně rozptýlenou vodu.
- Skladujte na suchém místě. Před uložením se přesvědčte, že je gril čistý, zcela vychladlý a zbavený popela a zbytků uhlí. (Viz Upozornění)

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha

Bezpečnostní pokyny

Než začnete

Upozornění
ZAPAMATUJTE SI - NEPOUŽÍVEJTE V INTERIÉRU!
VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.
Při výrobě bylo učiněno maximum pro to, aby výrobek neměl ostré hrany. Přesto pracujte s jednotlivými součástmi opatrně, abyste se neporanili.
- Mějte při ruce prostředek na uhašení ohně.
- Ze dna výrobku může odkapávat horký tuk, nepřibližujte proto k výrobku nohy.
- Pokud se v důsledku odkapávání tuku objeví plameny, uhaste je proudem vody.
- Aby nedošlo k popálení NEDOTÝKEJTE se kovových částí grilu, dokud gril zcela nevychladne. Úchyty grilu se během grilování rozpálí a není bezpečné na ně sahat bez ochranných prostředků (chňapek, kuchyňských rukavic, atd.)
- Po podpálení se uhlí již nedotýkejte.
- Před vybíráním popela se přesvědčte, že je uhlí zcela vyhořelé.
- Neumísťujte do rekreačních vozidel ani na lodě.
- Gril uložte až POTÉ, co je zcela uhašený a vychladlý.
- Při sestavování tohoto grilu použijte všechny přiložené součásti. Nepoužívejte žádné jiné součásti.
- UPOZORNĚNÍ! Pro podpalování a opakované zapalování nepoužívejte alkohol, benzín či podobné látky!
Používejte pouze podpalovače, které jsou v souladu normou EN 1860-3!
- UPOZORNĚNÍ! Udržujte mimo dosah materiálů a předmětů, které nejsou odolné teplu.
- Po použití uhaste a nechte vychladnout.
- Výrobek uložte až poté, co je zcela uhašený a vychladlý.
- UPOZORNĚNÍ! VŽDY umísťujte tento výrobek na vhodný, teplu odolný povrch, protože se výrobek během používání zahřívá na velice vysokou teplotu a mohlo by dojít k poškození majetku.
- UPOZORNĚNÍ! Zapamatujte si, že se plocha pod výrobkem během používání zahřeje na velice vysokou teplotu a zůstane horká i po uhašení ohně- nepřibližujte proto k této oblasti nohy, ruce ani žádné předměty, aby nedošlo ke zranění.
- UPOZORNĚNÍ! Tento gril se zahřívá na velmi vysokou teplotu, během používání ho proto nepřemísťujte.
- Varování: V blízkosti výrobku se nesmí pohybovat děti ani zvířata.
- UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k tomu, že je tento gril nízký, postavte ho na místo, kde bude dobře viditelný a nebude hrozit, že něj někdo zakopne.
- UPOZORNĚNÍ! Aby nedošlo ke zranění nebo poškození majetku, je nezbytně nutné gril po každém použití vyčistit a provést jeho údržbu.
Zapamatujte si, že byste měli před každým použitím gril zkontrolovat - měl by být čistý a v dobrém provozním stavu.
Zapamatujte si, že tento výrobek nemá neomezenou životnost a úměrně době používání bude docházet k jeho opotřebení. Gril je nezbytné vyměnit za nový, když začíná vykazovat známky únavy materiálu, koroze nebo poškození. Upozornění: Používání poškozeného grilu může vést ke zranění nebo poškození majetku.
- Chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy.
Pokud výrobek nepoužíváte, doporučujeme chránit ho krytem na gril. Před zakrytím musí být gril zcela vychladlý.
Vzhledem k tomu, že je většina krytů neprodyšná, je nutná kryt pravidelně sundávat, aby nedošlo ke kumulaci vlhkosti a následnému poškození grilu.

Co dělat
Postavte gril na bezpečný a rovný povrch v dostatečné vzdálenosti od hořlavých objektů, jako jsou dřevěné ploty nebo přesahující větve.
V blízkosti výrobku se nesmí pohybovat děti ani zvířata.
Grilování by měla vždy řídit dospělá osoba. NIKDY NENECHÁVEJTE horký gril bez dozoru!
Během sestavování grilu dávejte pozor na ostré hrany.

Co nedělat
UPOZORNĚNÍ! Pro podpalování a opakované zapalování nepoužívejte alkohol, benzín či podobné látky!
Používejte pouze podpalovače, které jsou v souladu s normou EN 1860-3!
UPOZORNĚNÍ! Po zapálení ohně v grilu ho NEPŘEMÍSŤUJTE a nenechávejte bez dozoru.
Než gril zakryjete (kryt není součástí balení) nebo uložíte, přesvědčte se, že je zcela uhašený a vychladlý.
Nezapomeňte, že uhlí může zůstat horké po dlouhou dobu a za určitých podmínek může dojít k jeho opětovnému vznícení, POKUD NENÍ zcela zadušeno a/nebo uhašeno.
UPOZORNĚNÍ! NIKDY NEUKLÁDEJTE gril v interiéru, pokud z něj venku nebylo odstraněno VŠECHNO uhlí a veškerý popel, nebyly vyčištěny všechny povrchy, a není zcela studený. V opačném případě by mohlo dojít k požáru a/nebo uvolňování jedovatých plynů, které mohou způsobit smrt.

UPOZORNĚNÍ! Aby nedošlo ke zranění nebo poškození majetku, je nezbytně nutné gril po každém použití vyčistit a provést jeho údržbu.
Zapamatujte si, že byste měli před každým použitím gril zkontrolovat - měl by být čistý a v dobrém provozním stavu.
Zapamatujte si, že tento výrobek nemá neomezenou životnost a úměrně době používání bude docházet k jeho opotřebení. Gril je nezbytné vyměnit za nový, když začíná vykazovat známky únavy materiálu, koroze nebo poškození. Upozornění: Používání poškozeného grilu může vést ke zranění nebo poškození majetku.
- Chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy.
Pokud výrobek nepoužíváte, doporučujeme chránit ho krytem na gril. Před zakrytím musí být gril zcela vychladlý.
Vzhledem k tomu, že je většina krytů neprodyšná, je nutné kryt pravidelně sundávat, aby nedošlo ke kumulaci vlhkosti a následnému poškození grilu.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2016

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku